abogados barcelona

Dret Laboral

A Marben Abogados solucionem tots els teus problemes laborals.

despacho abogados

Flexibilitat

A MARBEN ABOGADOS ens adaptem a les necessitats dels nostres clients per a oferir el servei que millor s’ajusti.

legalizacion documentos

Els nostres clients

Oferim serveis a particulars o empreses que vulguin comptar amb els nostres serveis per a casos concrets i a empreses que estàn interessades en un servei d’assessorament permanent mitjançant una quota fixa mensual.MARBEN ADVOCATS és un bufet especialitzat en Dret Laboral. Els nostres serveis van dirigits a clients particulars i empreses oferint serveis tant d’assessorament com de gestió de procediments.

Perquè això sigui possible hem configurat el nostre Despatx com un servei integral, mitjançant un assessorament que busca atendre tots i cadascun dels àmbits del Dret Laboral i d’aquesta manera poder oferir solucions a qualsevol consulta que ens plantegin els nostres clients.

Plenament adaptats a les actuals tendències, sempre busquem oferir un servei amb el major nivell d’excel·lència possible als nostres clients.

La nostra meta és sempre obtenir la solució per als interessos dels nostres clients. Per això, en MARBEN ADVOCATS comptem amb advocats laboralistes amb àmplia experiència. La nostra filosofia de treball és donar sempre la major informació possible als nostres clients per tal que tinguin elements de judici suficients per a poder escollir la via que més els interessi.

Tot i ser el Dret a un sector cada vegada més mercantilitzat en el qual els bufets tendeixen a actuar més com a empreses que no com despatxos d’advocats en el sentit tradicional del terme, a MARBEN ADVOCATS intentem unir el millor del clàssic despatx d’advocats amb les noves tendències, en nom de primar sempre l’interès del client. En aquest sentit, entenem que obtenir la satisfacció dels nostres clients és la millor manera de fidelitzar-los i que, arribat el cas, tornin a confiar en nosaltres.Bufet d’advocats laboralistes a Barcelona

…a MARBEN ABOGADOS intentem unir el millor del clàssic despatx d’advocats amb les noves tendències

En MARBEN ADVOCATS oferim un tracte personalitzat al client per a qualsevol consulta, per part d’un advocat laboralista especialista en la matèria.

Així mateix, estem plenament integrats en la noves tecnologies ja que comptem amb una pàgina web molt dinàmica: www.marbenabogados.com i estem presents a les xarxes socials com Facebook y Twitter. De forma periòdica publiquem articles relacionats amb el Dret Laboral al nostre blog i en xarxes socials, i col·laboracions puntuals en mitjans de comunicació, fruit del nostre afany d’estar al dia davant els continus canvis normatius i jurisprudencials que es donen en matèria laboral.

Dins el Dret Laboral, som experts principalment en Acomiadament Objectiu, Acomiadament disciplinari, Assetjament laboral o mobbing, Extinció per incompliments de l’empresa, Reclamació de salaris.

Per tant, en MARBEN ADVOCATS som el teu Advocat Laboralista a Barcelona, ​​amb el ferm compromís de donar als nostres clients el servei que millor s’adapti als seus interessos.


Últimes noticies…

Serveis

marben abogados servicios

Particulars:

Els nostres serveis per a particulars inclouen des de l’ assesorament en temes puntuals, la redacció de contractes, la redacció i/o presentació d’escrits, i la defensa tant en judici com fora d’aquest.

Principalment, som advocats a Barcelona pero comptem amb col·laboradors en la resta de províncies. Dins les diferents àrees que abarquem, la nostra principal especialitat es el Dret Laboral. En aquest sentit, el nostre despatx està especialitzat en procediments d’acomiadament objectiu (extinción por causes objetives econmiquès, productives, técniques o organizatives), acomiadament disciplinari, sancions disciplinàries. Comptem amb advocats laboralistes a Barcelona i a la resta de províncies amb experiència y professionalitat contrastades.

Així mateix, assessorem i defensem els drets de treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació o altres mesures de tipus col·lectiu. Per altra banda, comptem amb la col·laboració de pèrits mèdics en matèria de medicina general y especialitats com la psiquiatria, a fin de poder valorar amb el major rigor la viabilitat en assumptes d’incapacitat permanent, incapacitat temporal, impugnació d’altes mèdiques i graus d’invalidesa, amb la finalitat d’obtenir els resultats més positius pels nostres clients.


Empreses y Professionals:

Els nostres serveis per a empreses i professionals inclouen tots els anteriors. Tot i que també oferim l’opció de contractar els nostres serveis de manera regular, en tal cas es formalitza un contracte de prestació de serveis per una duració determinada amb la possiblitat de fixar-se una cuota mensual. Aquesta és una opció per la qual cada vegada opten més empreses ja que els permet tenir a la seva disposició de forma permanent un assessorament jurídic de qualitat i comptar amb un departament jurídic externalitzat mitjantçant una col·laboració mercantil i coneixent per avançat el cost d’aquests serveis.

En aquests temps tan complexes pel sector empresarial, es fa necessari estar assessorats de manera permanent sobre les opcions existents per reduir costos per tal de poder mantenir una posició competitiva en el mercat. Per tant, conèixer les bonificacions existents en el sistema de Seguretat Social, negociar un nou conveni col·lectiu d’empresa, aplicar expedients de regulació d’ocupació temporals de suspensió o reducció de jornada, són alguns exemples de possibilitats que ofereix el Dret i als quals les empreses poden acollir-se per a subsistir en temps com els actuals. El nostre despatx té els professionals adecuats per poder donar a les empreses aquests serveis amb les majors garanties i amb costos ajustats a l’actual situació del mercat.