En principi, l’accident de treball és el que pateix una persona mentre està desenvolupant la seva activitat laboral. No obstant això, també té tal consideració l’accident patit mentre es va o es torna del lloc de treball (accident in itinere).

Com a conseqüència de l’accident de treball el treballador pot patir unes lesions corporals més o menys greus, que poden comportar la seva incapacitat temporal (baixa mèdica) i, en el pitjor dels casos, fins i tot una incapacitat permanent.
Però no sempre que un treballador pateix un accident de treball existeix una responsabilitat de l’ empresa en aquest.

Per a que existeixi tal responsabilitat ha d’existir una manca de mesures de seguretat imputable a l’empresa i que existeixi una relació de causalitat entre l’esmentada omissió de l’ empresa i la producció de l’accident de treball.

marben abogado accidentes

Que indemnització es pot rebre per accident laboral

En el cas que existeixi una responsabilitat de l’empresa, el treballador podrà reclamar una indemnizació per danys i perjudicis a l’ empresa mitjançant demanda judicial. Per valorar la indemnització, a data d’ avui no existeix cap normativa específica que estableixi uns barems per això. Davant d’aquesta situació, l’ habitual és acudir als barems previstos per  accidents de trànsit amb algunes particularitats que ha anat establint la jurisprudència.

El que, en essència es valora a efectes de calcular una indemnització per lesions provocades per un accident de treball, són dues: el temps de curació de les lesions i posterior recuperació i/o rehabilitació i, així mateix,  les seqüeles o lesions permanents que li puguin quedar al treballdor accidentat.

Pel que fa el temps de curació, cal tenir en cuenta que el que s’ha percebut en concepte de prestación per incapacitat temporal, que ve a paliar el lucre cessant derivat de las lesions, es considera indemnizació por aquest concepte i, per tant, seria deduible de la part d’ indemnització que correspongués a tal lucre cesant.

El termini per reclamar per accident de treball és d’un any des de l’ accident o d’ estabilizació de les lesiones que s’ hagin patit.

Les malalties professionals son aquelles que deriven directament de l’ ejercici de la activitat laboral. En aquest sentit, tenen un tractament igual que els accidentes de treball en matèria de prestacions de Seguretat Social, així com, en matèria de reclamació d’ indemnització per danyos i perjudicis. És a dir, que si la malaltia professional respon a una conducta imputable a l’ empresa per una omissió de mesures de seguretat, existirà una responsabilitat per la qual pot reclamar-se-li una indemnització per danys y perjudicis per part del treballador lesionat o malalt.


Truca’ns i t’ajudarem 93 531 30 34