+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  despido nulo aborto

  El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, Valladolid, Sala de lo Social, a la seva Sentencia de 5 de desembre de 2022, Rec. 2443/2022, ha declarat la nul·litat del acomiadament d’una treballadora que va rescindir el seu contracte de treball només quatre dies després de la seva reincorporació després d’una baixa per embaràs que va derivar en avortament, considerant aquesta connexió temporal com a indici d’una greu situació discriminatòria per raó de sexe.

  SUPUESTO DE HECHO

  La treballadora inicia situació d’incapacitat temporal per embaràs i així ho comunica a la direcció de l’empresa, qui li dona l’enhorabona.

  A data 27 de setembre de 2021 la treballadora es reincorpora efectivament al seu lloc de treball després de la seva baixa mèdica i com a conseqüència de la interrupció del seu embaràs.

  Quatre dies després del reingrés, l’empresa envia a la treballadora una carta  d’acomiadament disciplinari on s’al·lega una “disminució voluntària i continuada en el rendiment pactat”, i reconeixent la improcedència del acomiadament en la pròpia missiva.

  La treballadora impugna l’acomiadament sol·licitant que sigui declarat acomiadament nul. No obstant això, el Jutjat Social nº 2 de Lleó declara l’acomiadament improcedent. La treballadora presenta recurs de suplicació contra la sentència del Jutjat Social, que havia de resoldre l’òrgan jurisdiccional superior, que és el Tribunal Superior de Justícia.

  ARGUMENTOS TRIBUNAL

  La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, Valladolid, argumenta que hi ha una proximitat evident temporal entre la finalització de la baixa per embaràs i posterior avortament, i la notificació de l’acomiadament.

  L’evident proximitat temporal i el fet de que la empresa coneixia que la treballadora es va trobar embarassada abans de la seva baixa han de ser qualificats com a indicis raonables d’una discriminació per raó de sexe; i això, en virtut de la jurisprudència del Tribunal Constitucional, que ha establert que les diferències de tracte per raó d’embaràs, maternitat o lactància son conductes discriminatòries per raó de sexe.

  L’empresa nova poder acreditar, amb justificació objectiva i raonable alguna, cap de les causes al·legades a la carta d’acomiadament, i més quan a la mateixa se’n reconeixia la improcedència.

  CONCLUSIÓ

  La Sala aprecia la vulneració d’un dret fonamental com és el dret a no patir discriminació per raó de sexe, que comporta la declaració d’acomiadament nul i el dret a percebre una indemnització per danys i perjudicis, en la seva vessant de danys morals.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034