+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Acomiadament improcedent

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Quan un acomiadament és improcedent

  Quan l’acomiadament és declarat improcedent, l’empresari, en el termini de cinc dies des de la notificació de la sentència, haurá d’optar entre:

  • Readmetre el treballador en el seu mateix lloc de treball, havent de pagar-li els salaris de tramitació.
  • Pagar al treballador una indemnització de 45 dies de salari per any de servei(fins l’11/02/2012) i de 33 dies de salari per any de servei (des del 12/02/2012 en endavant), prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins un màxim de 24 mensualitats (llevat els que haguessin iniciat la seva relació laboral abans de la reforma laboral, essent el seu topall màxim de 42 mensualitats).

  En cas que l’empresari no manifestés la seva opció entre la readmissió o la indemnització, s’entén que ha optat per la readmissió.

  (Si l’acomiadat fos un representant legal dels treballadors o un delegat sindical, serà aquest qui tindrà el dret d’optar).

  Si, malgrat haver optat per la readmissió tant de forma expressa com de forma tàcita, si l’empresa no procedís a readmetre el treballador de manera efectiva en les mateixes condicions que tenia abans de l’acomiadament, aquest podrà instar l’execució de la sentència per tal que el Jutjat dicti una Interlocutòria declarant l’extinció de la relació laboral, i condemnant la empresa a pagar al treballador la indemnització per acomiadament improcedent més els salaris de tramitació.

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  Diferència entre acomiadament procedent i improcedent

  Té lloc un acomiadament improcedent quan la causa en què es basava no queda justificada. Per exemple, es realitza un acomiadament disciplinari basat en què el treballador ha comès una falta molt greu, com pot ser faltar a la feina 3 dies de forma injustificada. Si l’empresa no aconsegueix provar aquestes absències injustificades, l’acomiadament serà declarat improcedent.

   

  I l’acomiadament serà procedent quan quedi justificada la causa en què es va basar, és a dir, quan quedi confirmat que l’acomiadament realitzat va ser ajustat a la llei.

   

  En el cas de l’acomiadament disciplinari, que no comporta indemnització d’inici, si es declara procedent es mantindrà així, en canvi si es declara improcedent comportarà l’elecció entre readmissió o indemnització, tal com s’ha exposat a l’inici.

  I en el cas de l’acomiadament objectiu o extinció per causes objectives, que sí que implica una indemnització limitada a 20 dies de salari per any de servei amb un límit de 12 mensualitats de salari, si és declarat procedent es mantindrà la indemnització inicial, i en cas de declarar-se improcedent s’afegirà la diferència que correspongui fins a la màxima indemnització legal.

   

  Si bé, és possible i habitual que les dues parts, empresa i treballador, puguin arribar a un acord en el qual l’empresa reconegui la improcedència de l’acomiadament i pagui una indemnització al treballador per l’import que hagin pactat. I, fins i tot, en el cas de l’acomiadament objectiu, cal pactar un complement indemnitzatori mantenint la procedència de l’acomiadament objectiu.

   

  Altres serveis
  T'AJUDEM
  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Email
  info@marbenabogados.com
  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc

  La indemnización por daños morales en despido nulo

  La indemnització per danys morals en l’acomiadament nul

  Quan un acomiadament és declarat nul, la conseqüència legalment prevista és la readmissió de la persona treballadora al seu lloc de treball i en les mateixes condicions en què estava, o bé, en què li corresponen legalment. Com ja expliquem al nostre article Acomiadament nul per vulneració de la garantia d’indemnitat, dins de les causes que provoquen la declaració nul·litat d’un acomiadament hi ha quan

  Leer más »
  dos pensiones de incapacidad permanente

  ¿Es poden cobrar dues pensions d’incapacitat permanent?

  Tal com estableix la mateixa Llei General de la Seguretat Social, SÍ és compatible cobrar dues pensions d’incapacitat permanent, sempre que les mateixes derivin de règims de la Seguretat Social diferents. Perquè es pugui donar aquest succés, cal que el treballador hagi cotitzat en dos règims diferents de la Seguretat Social i que tingui limitacions funcionals per a aquestes dues professions. Un exemple típic i

  Leer más »
  pension permanente compatible con otras ayudas

  ¿És compatible el cobrament d’una pensó d’incapacitat permanent amb ajudes o altre tipus de pensions?

  Tal com hem exposat en altres articles, la pensió d’incapacitat permanent és aquella paga vitalícia que l’Estat -en aquest cas concret l’INSS– concedeix a aquells treballadors per la impossibilitat que tenen per poder exercir la seva professió habitual o qualsevol tipus de activitat laboral. Per tant, aquesta pensió es pot comparar amb el salari que un treballador –sense tenir limitacions funcionals– pugui arribar a percebre.

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 0 / 5. Vote count: 0

  No votes so far! Be the first to rate this post.

  935 313 034