+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Acomiadament improcedent

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Quan un acomiadament és improcedent

  Quan l’acomiadament és declarat improcedent, l’empresari, en el termini de cinc dies des de la notificació de la sentència, haurá d’optar entre:

  • Readmetre el treballador en el seu mateix lloc de treball, havent de pagar-li els salaris de tramitació.
  • Pagar al treballador una indemnització de 45 dies de salari per any de servei(fins l’11/02/2012) i de 33 dies de salari per any de servei (des del 12/02/2012 en endavant), prorratejant-se per mesos els períodes de temps inferiors a un any, fins un màxim de 24 mensualitats (llevat els que haguessin iniciat la seva relació laboral abans de la reforma laboral, essent el seu topall màxim de 42 mensualitats).

  En cas que l’empresari no manifestés la seva opció entre la readmissió o la indemnització, s’entén que ha optat per la readmissió.

  (Si l’acomiadat fos un representant legal dels treballadors o un delegat sindical, serà aquest qui tindrà el dret d’optar).

  Si, malgrat haver optat per la readmissió tant de forma expressa com de forma tàcita, si l’empresa no procedís a readmetre el treballador de manera efectiva en les mateixes condicions que tenia abans de l’acomiadament, aquest podrà instar l’execució de la sentència per tal que el Jutjat dicti una Interlocutòria declarant l’extinció de la relació laboral, i condemnant la empresa a pagar al treballador la indemnització per acomiadament improcedent més els salaris de tramitació.

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  Diferència entre acomiadament procedent i improcedent

  Té lloc un acomiadament improcedent quan la causa en què es basava no queda justificada. Per exemple, es realitza un acomiadament disciplinari basat en què el treballador ha comès una falta molt greu, com pot ser faltar a la feina 3 dies de forma injustificada. Si l’empresa no aconsegueix provar aquestes absències injustificades, l’acomiadament serà declarat improcedent.

   

  I l’acomiadament serà procedent quan quedi justificada la causa en què es va basar, és a dir, quan quedi confirmat que l’acomiadament realitzat va ser ajustat a la llei.

   

  En el cas de l’acomiadament disciplinari, que no comporta indemnització d’inici, si es declara procedent es mantindrà així, en canvi si es declara improcedent comportarà l’elecció entre readmissió o indemnització, tal com s’ha exposat a l’inici.

  I en el cas de l’acomiadament objectiu o extinció per causes objectives, que sí que implica una indemnització limitada a 20 dies de salari per any de servei amb un límit de 12 mensualitats de salari, si és declarat procedent es mantindrà la indemnització inicial, i en cas de declarar-se improcedent s’afegirà la diferència que correspongui fins a la màxima indemnització legal.

   

  Si bé, és possible i habitual que les dues parts, empresa i treballador, puguin arribar a un acord en el qual l’empresa reconegui la improcedència de l’acomiadament i pagui una indemnització al treballador per l’import que hagin pactat. I, fins i tot, en el cas de l’acomiadament objectiu, cal pactar un complement indemnitzatori mantenint la procedència de l’acomiadament objectiu.

   

  Altres serveis
  T'AJUDEM
  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Email
  info@marbenabogados.com
  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc

  representante de los trabajadores en ordenador

  Drets del representant dels treballadors durant el seu procediment d’acomiadament

  Quan un treballador és objecte d’acomiadament, si l’impugna i l’acomiadament és declarat improcedent, l’empresa pot optar entre readmetre’l i abonar-li els salaris meritats després de l’acomiadament o pagar-li la indemnització legal. No obstant això, quan el treballador acomiadat és representant legal dels treballadors (delegat de personal o comitè d’empresa), aquesta opció no recau a l’empresa sinó al treballador. Per tant, per a un treballador, que

  Leer más »

  Cámaras y grabaciones como prueba para despido

  Descubre como las cámaras de videovigilancia son tomadas como prueba lícita para despido. En su Sentencia de 24 de octubre de 2022, (N. º Resolución 5561/2022), la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, declaró la legalidad de la prueba de videovigilancia aportada por la empresa para justificar el despido de una trabajadora, al haberse indicado la existencia de dichos dispositivos;

  Leer más »

  Acomiadament disciplinari per baix rendiment i productivitat

  <script>{“@context”: “https://schema.org”,”@type”: “FAQPage”,”mainEntity”: [{“@type”: “Question”,”name”: “¿Qué hacer ante un despido disciplinario?”,”acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”,”text”: “Una vez que el trabajador ha sido despedido, por medio de una carta de despido o de forma verbal, y no esté de acuerdo con ello, tendrá 20 días hábiles, sin contar los sábados, domingos y festivos, para impugnarlo. Debe recordarse que lo que la empresa no hubiera establecido en la carta,

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com
  935 313 034
  935 313 034