+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Acomiadament Nul: Regulació i Conseqüències

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Què és un acomiadament Nul

  La nul·litat és la qualificació que pot rebre un acomiadament després de ser impugnat judicialment, com a conseqüència de donar-se una sèrie d’elements previstos legalment.

  Per tant, l’acomiadament nul és diferent de l’acomiadament improcedent, ja que aquest últim es produeix bàsicament a causa de no quedar justificat en base als requisits previstos legalment o en conveni col·lectiu, que poden ser formals o de fons.

  En canvi, l’acomiadament nul, a més de tenir unes conseqüències diferents de les que té l’acomiadament improcedent, també es distingeix d’aquest en el fet d’existir alguna circumstància que impliqui una vulneració de drets fonamentals o de tipus discriminatori.

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  Regulació legal de l’acomiadament nul

  La llei estableix, de forma genèrica, que l’acomiadament és nul quan tingui per mòbil alguna de les causes de discriminació prohibides en la Constitució o en la llei, o bé es produeixi amb violació de drets fonamentals i llibertats públiques del treballador

  I, a més, preveu uns supòsits específics en què l’acomiadament s’ha de considerar nul, enumerant un seguit de casos com ara:

  – Acomiadament de treballadora embarassada. Pots ampliar informació en aquest enllaç

  – Acomiadament de treballador / a durant el seu permís de maternitat / paternitat.

  – Acomiadament de treballadora durant el seu permís de lactància.

  – Acomiadament de treballador / a en situació de reducció de jornada per cura de fills menors, fins a 12 anys.

  – …

  Aquesta regulació amb els casos en què l’acomiadament pot ser declarat nul està, per a l’acomiadament per causes objectives, en l’article 53.4 de l’Estatut dels Treballador s; i per a l’acomiadament disciplinari, en l’article 55.5 de l’Estatut dels Treballadors.

  Conseqüències de la declaració de nul·litat de l’acomiadament

  A diferència de l’acomiadament improcedent, en què hi ha una possibilitat d’escollir entre readmissió i indemnització, excepte en cas concrets, a elecció de l’empresa; quan una sentència declara l’acomiadament nul, la conseqüència única és la necessària readmissió.

  La readmissió ha de ser en el mateix lloc de treball i en les mateixes condicions en què estava o en les condicions en què legalment li correspongui estar.

  I, a més, l’empresa ha d’abonar els salaris deixats de percebre (salaris de tramitació) des de l’acomiadament fins a la sentència.

  Si bé, és cert que, en casos d’incompliment de l’obligació de readmissió per part de l’empresa condemnada, la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social preveu que el treballador pugui instar l’execució de la sentència sol·licitant la indemnització prevista per a l’acomiadament improcedent però calculada fins a la data, no de l’acomiadament, sinó de el moment en que el Jutjat acordi l’extinció en l’execució, i més els salaris de tramitació calculats fins a aquest moment.

  En cas de no voler extingir la relació laboral, una altra alternativa que ofereix la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social a el treballador/a l’acomiadament ha estat declarat nul és sol·licitar la jutjat que requereixi a l’empresa que procedeixi a fer efectiva la readmissió al seu lloc de treball, amb la possibilitat que, en cas de persistir incomplint, el Jutjat pugui procedir a anar embargant a l’empresa la retribució del treballador/a mentre no compleixi amb la seva obligació de readmetre’l.

  Altres serveis
  T'AJUDEM
  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Email
  info@marbenabogados.com
  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc

  Acomiadament disciplinari per baix rendiment i productivitat

  <script>{“@context”: “https://schema.org”,”@type”: “FAQPage”,”mainEntity”: [{“@type”: “Question”,”name”: “¿Qué hacer ante un despido disciplinario?”,”acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”,”text”: “Una vez que el trabajador ha sido despedido, por medio de una carta de despido o de forma verbal, y no esté de acuerdo con ello, tendrá 20 días hábiles, sin contar los sábados, domingos y festivos, para impugnarlo. Debe recordarse que lo que la empresa no hubiera establecido en la carta,

  Leer más »
  ¿Nos pueden despedir estando de baja?

  Em Poden Acomiadar Estant de Baixa?

  La resposta a aquesta qüestió no és senzilla, ja que cal tenir en compte diversos factors que es poden donar en cada cas. Sobre aquest tema hi ha hagut una evolució jurisprudencial i normativa en els darrers anys, culminada amb la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, i anteriorment hi va haver algunes Sentències

  Leer más »
  despido nulo aborto

  Acomiadament Declarat Nul Després de Patir un Avortament

  El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, Valladolid, Sala de lo Social, a la seva Sentencia de 5 de desembre de 2022, Rec. 2443/2022, ha declarat la nul·litat del acomiadament d’una treballadora que va rescindir el seu contracte de treball només quatre dies després de la seva reincorporació després d’una baixa per embaràs que va derivar en avortament, considerant aquesta connexió temporal com

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com

  935 313 034
  935 313 034