+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Acomiadament Nul: Regulació i Conseqüències

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Què és un acomiadament Nul

  La nul·litat és la qualificació que pot rebre un acomiadament després de ser impugnat judicialment, com a conseqüència de donar-se una sèrie d’elements previstos legalment.

  Per tant, l’acomiadament nul és diferent de l’acomiadament improcedent, ja que aquest últim es produeix bàsicament a causa de no quedar justificat en base als requisits previstos legalment o en conveni col·lectiu, que poden ser formals o de fons.

  En canvi, l’acomiadament nul, a més de tenir unes conseqüències diferents de les que té l’acomiadament improcedent, també es distingeix d’aquest en el fet d’existir alguna circumstància que impliqui una vulneració de drets fonamentals o de tipus discriminatori.

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  Regulació legal de l’acomiadament nul

  La llei estableix, de forma genèrica, que l’acomiadament és nul quan tingui per mòbil alguna de les causes de discriminació prohibides en la Constitució o en la llei, o bé es produeixi amb violació de drets fonamentals i llibertats públiques del treballador

  I, a més, preveu uns supòsits específics en què l’acomiadament s’ha de considerar nul, enumerant un seguit de casos com ara:

  – Acomiadament de treballadora embarassada. Pots ampliar informació en aquest enllaç

  – Acomiadament de treballador / a durant el seu permís de maternitat / paternitat.

  – Acomiadament de treballadora durant el seu permís de lactància.

  – Acomiadament de treballador / a en situació de reducció de jornada per cura de fills menors, fins a 12 anys.

  – …

  Aquesta regulació amb els casos en què l’acomiadament pot ser declarat nul està, per a l’acomiadament per causes objectives, en l’article 53.4 de l’Estatut dels Treballador s; i per a l’acomiadament disciplinari, en l’article 55.5 de l’Estatut dels Treballadors.

  Conseqüències de la declaració de nul·litat de l’acomiadament

  A diferència de l’acomiadament improcedent, en què hi ha una possibilitat d’escollir entre readmissió i indemnització, excepte en cas concrets, a elecció de l’empresa; quan una sentència declara l’acomiadament nul, la conseqüència única és la necessària readmissió.

  La readmissió ha de ser en el mateix lloc de treball i en les mateixes condicions en què estava o en les condicions en què legalment li correspongui estar.

  I, a més, l’empresa ha d’abonar els salaris deixats de percebre (salaris de tramitació) des de l’acomiadament fins a la sentència.

  Si bé, és cert que, en casos d’incompliment de l’obligació de readmissió per part de l’empresa condemnada, la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social preveu que el treballador pugui instar l’execució de la sentència sol·licitant la indemnització prevista per a l’acomiadament improcedent però calculada fins a la data, no de l’acomiadament, sinó de el moment en que el Jutjat acordi l’extinció en l’execució, i més els salaris de tramitació calculats fins a aquest moment.

  En cas de no voler extingir la relació laboral, una altra alternativa que ofereix la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social a el treballador/a l’acomiadament ha estat declarat nul és sol·licitar la jutjat que requereixi a l’empresa que procedeixi a fer efectiva la readmissió al seu lloc de treball, amb la possibilitat que, en cas de persistir incomplint, el Jutjat pugui procedir a anar embargant a l’empresa la retribució del treballador/a mentre no compleixi amb la seva obligació de readmetre’l.

  Altres serveis
  T'AJUDEM
  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Email
  info@marbenabogados.com
  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc

  La indemnización por daños morales en despido nulo

  La indemnització per danys morals en l’acomiadament nul

  Quan un acomiadament és declarat nul, la conseqüència legalment prevista és la readmissió de la persona treballadora al seu lloc de treball i en les mateixes condicions en què estava, o bé, en què li corresponen legalment. Com ja expliquem al nostre article Acomiadament nul per vulneració de la garantia d’indemnitat, dins de les causes que provoquen la declaració nul·litat d’un acomiadament hi ha quan

  Leer más »
  dos pensiones de incapacidad permanente

  ¿Es poden cobrar dues pensions d’incapacitat permanent?

  Tal com estableix la mateixa Llei General de la Seguretat Social, SÍ és compatible cobrar dues pensions d’incapacitat permanent, sempre que les mateixes derivin de règims de la Seguretat Social diferents. Perquè es pugui donar aquest succés, cal que el treballador hagi cotitzat en dos règims diferents de la Seguretat Social i que tingui limitacions funcionals per a aquestes dues professions. Un exemple típic i

  Leer más »
  pension permanente compatible con otras ayudas

  ¿És compatible el cobrament d’una pensó d’incapacitat permanent amb ajudes o altre tipus de pensions?

  Tal com hem exposat en altres articles, la pensió d’incapacitat permanent és aquella paga vitalícia que l’Estat -en aquest cas concret l’INSS– concedeix a aquells treballadors per la impossibilitat que tenen per poder exercir la seva professió habitual o qualsevol tipus de activitat laboral. Per tant, aquesta pensió es pot comparar amb el salari que un treballador –sense tenir limitacions funcionals– pugui arribar a percebre.

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 0 / 5. Vote count: 0

  No votes so far! Be the first to rate this post.

  935 313 034