+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Acomiadament procedent

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Quan un acomiadament és procedent

  L’acomiadament es qualifica com a procedent per la Sentència del Jutjat del Social quan la/es  les causa/es en la qual/s el mateix es basa sigui/n certa/es i justificada/es. Això va referit tant a l’acomiadament disciplinari com a l’acomiadament objectiu.

  L’ article 54 de l’ Estatut dels Treballadors estableix una sèrie de causes que justifiquen l’acomiadament disciplinari. A continuació citem algunes:

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  Causes de l’acomiadament procedent

  Desobediència o indisciplina

  El treballador té drets però també té unes obligacions que ha de complir. En cas contrari, si l’incompliment de les seves obligacions s’estimen de suficient gravetat, això podria justificar que l’empresa procedeixi al seu acomiadament disciplinari.

  Absències o retards sense justificació

  Tant les absències com les faltes de puntualitat, en cas de revestir un nivell de gravetat suficient, podrien arribar a justificar un acomiadament disciplinari. L’habitual és que el conveni col·lectiu aplicable estableixi el nombre d’absències i de faltes de puntualitat que poden constituir una falta molt greu que permeti justificar un acomiadament disciplinari.

  Descens del rendiment laboral

  Es tracta d’una disminució del rendiment del treballador / a que, a més de greu, sigui continuat en el temps i voluntari. Per determinar la gravetat, es requereix comprar aquest rendiment amb l’habitual del mateix / a treballador / a i, si s’escau, amb el dels seus companys / es. Donada la necessitat d’acreditar la voluntarietat, és una causa d’acomiadament molt difícil d’acreditar per l’empresa. Si bé, està prevista legalment com a causa d’acomiadament disciplinari.

  Assetjament

  l’assetjament laboral o altres conductes discriminatòries no poden ser tolerats, i en cas que es produeixin podrien arribar a justificar l’acomiadament disciplinari del treballador que hagi aquella conducta.

  Així mateix, l’ article 52 de l’Estatut dels Treballadors, estableix les causes en base a les quals pot justificar un acomiadament objectiu o extinció per causes objectives.

  Aquests són els dos tipus d’acomiadament individual que preveu la nostra normativa laboral: acomiadament disciplinari i acomiadament objectiu. Doncs bé, en aquests casos el treballador afectat tindrà dret a impugnar-judicialment i, en cas de confirmar pel Jutjat l’acomiadament mitjançant sentència, es qualificarà com acomiadament procedent.

  Si bé, pot passar que el treballador deixi transcórrer el termini legal sense reclamar contra l’acomiadament. En aquest cas, l’acomiadament passarà automàticament a considerar procedent, donada la impossibilitat de rebatre la seva possible improcedència o nul·litat.

  Acomiadament procedent i el dret a atur

  L’accés a la prestació de desocupació o atur no depèn de que l’acomiadament sigui considerat procedent o no, sinó que en qualsevol cas el treballador acomiadat té dret a accedir a la desocupació, sempre que compleixi la resta de requisits exigits per percebre la prestació corresponent. Si bé, s’ha de tenir en compte que si, després de dictar una Sentència judicial que declari l’acomiadament improcedent, es produís la readmissió del treballador en el seu lloc de Treball, en aquest cas haurà de reintegrar al SPEE el percebut en concepte de prestació des de l’acomiadament i fins a la readmissió. Si bé, l’empresa ha d’abonar al treballador els salaris deixats de percebre durant aquest mateix període (salaris de tramitació), amb el que en la pràctica hi haurà una compensació amb la prestació d’atur i un sobrant a favor del treballador ja que normalment el salari és superior a la prestació per desocupació.

  Altres serveis
  T'AJUDEM
  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Email
  info@marbenabogados.com
  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc

  La indemnización por daños morales en despido nulo

  La indemnització per danys morals en l’acomiadament nul

  Quan un acomiadament és declarat nul, la conseqüència legalment prevista és la readmissió de la persona treballadora al seu lloc de treball i en les mateixes condicions en què estava, o bé, en què li corresponen legalment. Com ja expliquem al nostre article Acomiadament nul per vulneració de la garantia d’indemnitat, dins de les causes que provoquen la declaració nul·litat d’un acomiadament hi ha quan

  Leer más »
  dos pensiones de incapacidad permanente

  ¿Es poden cobrar dues pensions d’incapacitat permanent?

  Tal com estableix la mateixa Llei General de la Seguretat Social, SÍ és compatible cobrar dues pensions d’incapacitat permanent, sempre que les mateixes derivin de règims de la Seguretat Social diferents. Perquè es pugui donar aquest succés, cal que el treballador hagi cotitzat en dos règims diferents de la Seguretat Social i que tingui limitacions funcionals per a aquestes dues professions. Un exemple típic i

  Leer más »
  pension permanente compatible con otras ayudas

  ¿És compatible el cobrament d’una pensó d’incapacitat permanent amb ajudes o altre tipus de pensions?

  Tal com hem exposat en altres articles, la pensió d’incapacitat permanent és aquella paga vitalícia que l’Estat -en aquest cas concret l’INSS– concedeix a aquells treballadors per la impossibilitat que tenen per poder exercir la seva professió habitual o qualsevol tipus de activitat laboral. Per tant, aquesta pensió es pot comparar amb el salari que un treballador –sense tenir limitacions funcionals– pugui arribar a percebre.

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 0 / 5. Vote count: 0

  No votes so far! Be the first to rate this post.

  935 313 034