abogado despido procedente

L’ acomiadament serà qualificat com procedent per la Sentència del Jutjat Social quando la/es causa/es en la/es que aquest es basa sigui/n certe/s i justificada/es. Això va referit tant a l’acomiadament disciplinari com a l’acomiadament objetiu.

Acomiadament procedent i el dret a atur

L’accés a la prestació de desocupació o atur no depèn de que l’acomiadament sigui considerat procedent o improcedent, sinó que en ambdós casos el treballador té dret a percebre l’esmentada prestació. Si bé, cal tenir en compte que si, després de dictar-se una Sentència judicial que declarés l’acomiadament improcedent, es produís la readmisió del trabajador en el seu lloc de Treball, en aquest cas haurà de de reintegrar-se al SPEE (INEM) el percebut en concepte de prestació des de l’acomiadament i fins la readmissió. Si bé, l’empresa haurá d’abonar al treballador els salaris deixats de percebre durant aquest mateix període (salaris de tramitació), de manera que a la pràctica hi haurà una compensació amb la prestació de deseocupació i un sobrant a favor del treballador al ser el salari superior a la prestación per desocupació.


Truca’ns i t’ajudarem 93 531 30 34