Si ets víctima d’un assetjament laboral o mobbing, és molt important que coneguis els drets que et assisteixen.

En Marben Advocats oferim un tracte personalitzat a les persones que sol·liciten els nostres serveis d’assessorament i / o gestió d’assumptes.

L’assetjament laboral o mobbing podem definir com aquell conjunt de conductes que es produeixen dins d’un entorn laboral que produeixen un assetjament a un treballador minant el seu estat emocional.

DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE L’ASSETJAMENT LABORAL

Per poder considerar assetjament laboral o mobbing la conducta ha de repetir-se de manera sistemàtica al llarg d’un temps prolongat, almenys, de 6 mesos.

En la majoria de casos, la finalitat última que es persegueix amb l’assetjament és que la persona acabi dimitint o sol·licitant el seu trasllat.

Lògicament, aquest assetjament pot arribar a afectar la salut psíquica del treballador afectat, i molt sovint suposa la seva baixa mèdica per un temps prolongat.

Des del punt de vista jurídic, l’assetjament laboral permet reclamar per diferents vies, algunes de les quals són compatibles:

– Si la relació laboral encara perviu i l’assetjament laboral és present, pot sol·licitar-se l’extinció de la relació laboral amb dret a una indemnització equivalent a la prevista per a l’acomiadament improcedent.

– Si el treballador assetjat ha estat acomiadat, pot impugnar judicialment l’acomiadament reclamant que es declari l’acomiadament nul, o subsidiàriament, improcedent.

– De forma acumulada o no amb qualsevol de les anteriors vies, es pot reclamar una indemnització per danys morals o per danys i perjudicis derivada de la vulneració de drets fonamentals del treballador.

– De forma perfectament compatible amb les altres vies, es pot presentar una denúncia a la Inspecció de Treball.

Entrant més a fons en la part jurídica, hem de destacar la importància de les proves, ja que és el treballador afectat el que té la càrrega de provar els fets que denuncia, és a dir l’existència de l’assetjament laboral o mobbing.

En aquest sentit, poden servir testimonis presencials, comunicacions per escrit com e-mails, sms, WhatsApp, …, així com, gravacions de converses sempre que el treballador participi en les mateixes i es realitzin amb la finalitat de provar l’assetjament laboral sofert .

Que és el bossing?

 El terme “mobbing” ve de “mob” que en anglès significa “multitud”, del que es desprèn un assetjament més generalitzat i realitzat per una conjunt de persones. Si bé, en la pràctica és un terme que s’utilitza com a genèric per parlar d’assetjament en general.

De la mateixa manera, “bossing” deriva del terme “boss” que en anglès vol dir “cap”.

Així doncs, partint de l’anterior podem definir el bossing com una concreta modalitat d’assetjament laboral de tipus vertical en què el subjecte assetjador és el cap de la víctima.

Que és l’assetjament moral?

És és una modalitat d’assetjament també coneguda com a assetjament psicològic, que es caracteritza per que l’assetjador realitza una sèrie de conductes que busquen anar minant l’estat anímic de la víctima. Molt sovint es tracta de conductes tan subtils que la víctima és incapaç d’identificar-les

Tipus de mobbing

No hi ha una única classificació de tipus d’assetjament laboral, si bé en aquest article exposem una d’elles. Cal tenir en compte que no són tipologies excloents entre si, ja que pot passar que una conducta d’assetjament laboral sigui perfectament enquadrable en més d’un tipus.

Aquestes classificacions poden servir com a guia per saber identificar quan estem o no davant d’un assetjament laboral, podent identificar els elements que el componen :, com ara el s’anivellin que es produeix, el sentit o direcció que té, si persegueix o no algun objectiu, els efectes que produeix, etc.

Assetjament laboral segons la posició jeràrquica:

Mobbing horitzontal:

Quan assetjador i assetjat es troben en un mateix nivell jeràrquic dins de l’estructura laboral de l’empresa.

Mobbing vertical:

És el que es dóna entre persones de diferent nivell jeràrquic dins de l’escalafó laboral.

Per exemple, el bossing és un tipus d’assetjament laboral vertical, en que un superior jeràrquic assetja un subordinat. Però també ho seria si passés al revés, encara que és menys habitual.

Assetjament laboral segons l’objectiu

Mobbing estratègic:

És un tipus d’assetjament laboral que respon a una estratègia prevista de forma expressa per l’empresa per obtenir un objectiu predefinit, com pot ser la dimissió voluntària del treballador o la seva sortida a un cost més reduït.

Mobbing de gestió o direcció:

És un assetjament realitzat des de la direcció de l’empresa, i pot perseguir diversos objectius.

Pot ser que es busqui tenir atemorida la plantilla perquè sigui més submisa i no s’atreveixi a qüestionar res per por de perdre el seu lloc de treball, o usant la por com a mitjà per aconseguir que la plantilla sigui més productiva, o per prescindir de aquelles persones que no s’emmotllin al que l’empresa imposa, etc.

Mobbing pervers:

És un tipus d’assetjament, normalment vertical descendent o horitzontal, que o té una finalitat de tipus laboral, sinó respon més aviat a la manera de ser de l’assetjador que sol ser una persona molt manipuladora que exerceix l’assetjament per motius que no responen a un interès empresarial.

En aquests casos, l’assetjador sol ser algú amb dots de seducció, capaç d’agradar a qui li interessi i enfonsar a qui es proposi, mitjançant conductes molt estudiades tenint cura que no hi hagi testimonis ni altres proves que puguin delatar-lo.

És molt difícil reconduir aquest tipus de situacions si no és traient de l’organització al assetjador o l’assetjat. Si bé, si és l’assetjat qui se’n va, l’assetjador buscarà un altre objectiu.

Mobbing disciplinari:

És un tipus d’assetjament que s’exerceix mitjançant una política empresarial basada en les amenaces constants de ser sancionat o acomiadat, buscant sempre generar una por a les seves víctimes i buscant un ambient laboral element d’exemplaritat per generar un ambient laboral en què els altres empleats no s’atreveixin a sortir de la norma davant la possibilitat de ser sancionats o acomiadats.

De vegades, es realitza com a represàlia a treballadors / es exerceixin els seus drets laborals derivats de maternitat i paternitat, denunciïn o demanin a l’empresa o, simplement, per estar de baixa mèdica.

En Marben Advocats som especialista en Dret Laboral i, concretament, en casos d’assetjament laboral o mobbing.

I, en aquest sentit, recomanem que la intervenció de l’advocat especialista no sigui només a partir del moment de reclamar, sinó que és sempre preferible que el treballador afectat consulti els seus drets abans de reclamar ja que, com ja hem indicat, per a l’èxit de la reclamació serà fonamental les proves de què es disposi per a poder demostrar l’existència de l’assetjament laboral.

Si estàs interessat en rebre assessorament amb un advocat laboralista, pots sol·licitar una visitapor mitjà del nostre formulari de contacte que hi ha en aquesta mateixa pàgina i contactarem amb tu el més aviat possible.

També pots trucar als nostres telèfons 935313034 i 685184254, o bé enviar un correu electrònic a info@marbenabogados.com.