+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  La figura de l’advocat laborista és aquell que està especialitzat en el Dret del Treball. A partir de la revolució industrial del segle XIX, les recents rev ueltas de la classe obrera reclamant els seus drets davant els empresaris va ser l’origen de les normes que han anat conformant el dret del treball, fruit de la creixent intervenció dels estats per legislar en matèria de protecció dels treballadors.

  L’ordenament jurídic estableix els drets i deures dels treballadors i dels empresaris. I per garantir el seu compliment ha la jusrisdicción social. És en aquest àmbit on intervé l’advocat laboralista que té la missió d’assessorar i defensar els interessos del seu client, que pot ser l’empresa o el treballador.

  En l’àmbit laboral sempre hi ha hagut i continua havent múltiples conflictes, tant a nivell col·lectiu com individual, per la qual cosa es fa necessària la figura de l’advocat laboralista. En ocasions, els cponflicots es resol de forma conciliada i altres cal que es prnuncie un tribunal.

  L’advocat laboralista d’empreses

  Tota empresa, en la seva qualitat de ocupadora, ha de respectar els drets dels seus trabajdores d’acord amb les lleis, convenis col·lectius i contractes de treball. Així mateix, en cas d’incompliment de les seves obligacions per part dels trabajajores pot imposar mesures disciplinàries d’acord amb la normativa. Dins d’aquest marc, resulta imprescibdible que les empreses comptin amb un bon assessorament legal per tal que la seva actuació sigui ajustada a dret i no suposi vulneració de drets dels treballadors. L’assessorament laboral preventiu pot estalviar molt problemes i despeses a una empresa, ja que en moltes ocasions fruit de la manca d’assessorament legal, moltes empreses es troben amb sentències judicials molt adverses. Això és així perquè el dret de treball és va néixer pensat com una forma de protecció del treballador enfront de l’empresa.

  L’advocat laboralista de treballadors

  Tot treballador que es troba davant d’alguna situació de conflicte en el seu àmbit laboral (sanció, acomiadament, impagament del salari, …) resulta fonamental coocer quins són els seus drets i de quina manera pot reclamar el seu compliment. En aquest sentit, un treballador al que li comuniquen el seu acomiadament disciplinari per uns hechso concrets, pot estar d’acord o no amb els mateixos, però serà un advocat laboralista el que sabrà orientar-lo sobre aspectes com ara si la crata és prou clara i explícita sobre la causa del seu acomiadament, o si els hehcos són prou greus com per justificar aquesta mesura per part de l’empresa, si pot constituir acomiadament improcedent o nul i les conseqüències derivades d’un o altre supòsit, així com, de quin termini disposa per impugnar és acomiadament. Resulta terrible trobar-se, com passa a vegades, amb treballadors que han estat acomiadats i que han trigat massa temps a consultar un advocat i ja se’ls ha passat el termini legal.

  Segons un estudi realitzat cap a l’any 2011 es registre que més de 7 milions de treballadors de diferents empreses, havien tingut l’oportunitat de resoldre litigis i de guanyar uns altres per mitjà de l’assessoria i l’acompanyament d’un advocat laboralista.

  Com a conclusió, podem dir que un bon advocat laboralista, a més de conèixer el dret laboral, ha de ser alhora bon negociador i bon litigador. Així mateix, ha de mantenir-se constantment informat dels canvis normatius, així com, dels pronunciaments dels tribunals que van assentant la doctrina i jurisprudència mitjançant la qual s’interpreta la normativa. I, per descomptat, ha de tenir una bona comunicació amb els seus clients, a fi que no se sentin desinformats sobre l’estat en que s’encuenta seu assumpte.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034