L’alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que ha estat considerada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com la principal causa d’incapacitat en persones d’edat avançada. Es tracta d’una malaltia que suposa un progressiu deteriorament tant a nivell cognitiu com conductual, de caràcter inevitable i, per tant, és susceptible d’implicar el reconeixement d’una incapacitat permanent.

En Marben Advocats pensem que és fonamental estar ben informats i en aquest article t’oferim tota la informació que necessites per aconseguir una incapacitat permanent per alzheimer.

Què és l’Alzheimer?

Com ja hem assenyalat, l’alzheimer és una malaltia degenerativa de les cèl·lules que passa per diferents estadis que vénen definits per la pèrdua de determinades funcions cognitives, així com per les conseqüències que se’n deriven.

Així, en els primers estadis es conserven algunes funcions cerebrals, tot i que una de les primeres capacitats que es perden és la capacitat de tenir iniciativa i la de planificar, perdent-se també motivació, coneixements adquirits, el llenguatge i, finalment, la capacitat mental i la física.

Quins són els símptomes característics de l’alzheimer?

Encara que sempre associat amb l’envelliment, l’alzheimer també afecta a persones joves, sent així important tenir present la llista de senyals d’advertència de la malaltia que l’Alzheimer’s Association ha publicat.

Entre ells es destaca una pèrdua de memòria, de fluïdesa i capacitat verbal, experimentar episodis de confusió i desorientació i canvis d’humor o de personalitat, així com una creixent dificultat per planificar i per resoldre problemes.

Uns símptomes que apareixen en els primers moments de la malaltia i que porten a la persona a ser cada vegada més dependent dels altres i a no ser capaços de desenvolupar el seu treball i activitats diàries de forma autònoma i correcta.

En aquests primers moments seran els familiars i amistats que percebin aquests canvis i serà important acudir a un especialista mèdic perquè detecti els problemes i pugui fer un diagnòstic.

L’avanç de la malaltia a fases intermèdies serà encara més invalidant ja que, si bé la persona conserva encara la seva memòria, la persona va experimentant més moments de confusió, va abandonant la seva higiene personal, es fan cada vegada més retrets i comencen a tenir problemes de son.

És per això important el diagnòstic primerenc de l’Alzheimer a l’objecte de poder posar a la persona afectada en tractament com més aviat millor i fer tot el possible perquè la seva qualitat de vida no es vegi tan afectada.

Com es pot aconseguir la incapacitat permanent per alzheimer?

A ser una discapacitat, és factible sol·licitar una incapacitat permanent per alzheimer, sent per això fonamental tenir tant el diagnòstic com la valoració d’un tribunal mèdic.

D’aquesta manera, depenent de les limitacions cognitives que s’apreciïn i el grau de dependència de la persona malalta, el tribunal considera una incapacitat permanent total, absoluta o una gran invalidesa.

La incapacitat permanent total es concedeix, des d’un inici, en professions subjectes a estrès o de caràcter intel·lectual, així com treballs que suposin risc per a tercers com a conductors o policies, per exemple.

En estats més avançats de la malaltia, es reconeix la incapacitat permanent absoluta a aquelles persones que ja no poden exercir cap activitat laboral de forma normal.

I, en els estadis més avançats procediria la gran invalidesa, prevista per a casos en què la persona és completament depenent de tercers.

En Marben Advocats comptem amb l’experiència necessària per donar un assessorament i, si escau, realitzar les gestions necessàries per sol·licitar i obtenir el reconeixement d’una incapacitat permanent per alzheimer.

 


Crida’ns i t’ajudarem 93 531 30 34