despacho abogados

DRET LABORAL:

 • Acomiadament disciplinari;
 • – Extinció per causes objetives o acomiadament objectiu.
 • Acomiadament col·lectiu o ERE.
 • – Reclamació de salaris.
 • – Reclamació d’ indemnització per acomiadament.
 • – Reclamació de prestacions d’ Incapacitat Temporal.
 • – Impugnació d’ alta mèdica.
 • – Reconeixement de classificació professional.
 • – Reconeixement d’ existència de relació laboral.
 • – Modificacions sustancials de les condicions de treball (mobilitat funcional i territorial, modificació de jornades, reducció de salaris)
 • – Conflictes per vacances.
 • – Procediments contra la Seguretat Social (reclamació prèvia, demanda, judici).
 • – Denúncies a la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social.
 • – Recursos contra actes de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social.
 • – Tramitació d’ Incapacitat Permanent (fase administrativa i judicial).
 • – Reclamació d’ indemnització per accident de treball.
 • – Tramitació d’ expedients de regulación d’ ocupació, ERO.
 • – Redacció i tramitació de convenis col·lectius d’ empresa.

EXTRANGERIA:

 • – Tramitació d’ autorització de residència inicial.
 • – Tramitació d’ autorització de residència i treball inicial.
 • – Tramitació d’ autorització de residència i treball per circumstàncies excepcionals per via d’ arrelament social.
 • – Tramitació d’ autorització de residència i treball per circumstàncies excepcionals per via d’ arrelament laboral.
 • – Tramitació d’ autorització de residència i treball per circumstàncies excepcionals per via d’arrelament familiar.
 • – Reagrupació familiar.
 • – Tramitació d’ autortizació de residència i treball per a ciutadà comunitari.
 • – Tramitació d’ autorització de residència i treball per a familiar de ciutadà comunitari.
 • – Renovació d’ autoritzacions de residència i/o treball.
 • – Modificació d’ autortizacions de residència i/o treball.