La Base de Cotització

La Base de Cotització

    Què és la base de cotització? La base de cotització és un import que ve determinat per la remuneració bruta percebuda pel treballador. Sobre aquesta base de cotització s’apliquen uns percentatges i el resulta és la cotització que es paga…

    Seguir llegint
    Baixa voluntària

    Baixa voluntària

      Quan un treballador decideix finalitzar voluntàriament la seva relació laboral, ha de comunicar la seva baixa voluntària a l’empresa amb el preavís mínim estipulat en el conveni col·lectiu o, si no, en el contracte de treball. Com presentar la baixa…

      Seguir llegint
      El treball a distància

      El treball a distància

        Avui dia, hi ha diferents les formes de treballar. Hi ha persones que treballen fora del lloc de treball, sent el més habitual que aquestes persones treballin des de casa, gràcies a les noves tecnologies que permeten disposar d’una connexió…

        Seguir llegint