La demència i la incapacitat laboral

La demència i la incapacitat laboral

¿Què és la demència? És una malaltia neurodegenerativa que causa un deteriorament cognitiu i conductual, que afecta la nostra memòria, llenguatge, pensament, habilitats socials i comportament. Normalment, aquesta malaltia sol donar-se en persones grans (a partir dels 65 anys) i,…

continuar llegint
Tipus d’ajuts i requisits per sollicitar-los

Tipus d’ajuts i requisits per sollicitar-los

Tant l’Estat com les comunitats autònomes mateixes preveuen tota una sèrie d’ajudes econòmiques per a aquelles persones que no tenen algun ingrés econòmic o que, malgrat cobrar una mínima quantitat de diners, es troben en una situació econòmica i/o social…

continuar llegint
La pensió de jubilació: Tipus i característiques

La pensió de jubilació: Tipus i característiques

En aquest apartat fem referència a les diferents pensions de jubilació contributives que existeixen al nostre ordenament jurídic i que, justament, tal com indica la seva pròpia qualificació són pensions a què qualsevol treballador pot accedir i cobrar sempre que…

continuar llegint
Contingències Comuns i Professionals

Contingències Comuns i Professionals

Les contingències són els pagaments que es fan a la Seguretat Social per cobrir possibles futures despeses derivades de malalties i/o accidents que el treballador pugui patir. Què són les contingències comunes? Aquest tipus de contingències fan referència als accidents…

continuar llegint