+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  La jubilació és aquella situació a la qual accedeix una persona que ha posat fi a la seva activitat laboral o professional un cop assolida una edat determinada i havent acumulat un temps mínim de cotització. Poden accedir a la jubilació que compleixin uns requisits establerts legalment, com ara haver estat afiliat i d’alta en algun règim de la Seguretat Social, o en situació assimilada a l’alta, així com, els requisits d’edat, període mínim de cotització i fet causant , obtenint una prestació de caràcter vitalici, única i imprescriptible. No obstant això, es concep com una decisió lliure i voluntària de la persona, i per això és important que pugui comptar amb la informació necessària per saber en quines condicions es podrà jubilar i a partir de quan. Per a això, volem explicar quins mitjans hi ha actualment per a poder conèixer tota aquesta informació.

  Com calcular la pensió de jubilació

  L’administració electrònica permet que cada vegada es pugui fer més tràmits, gestions i consultes a través d’Internet. Un exemple d’això és el nou simulador per calcular la pensió de jubilació. A través d’aquesta eina es pot:

  • Simular quan i com serà la prestació per jubilació
  • Conèixer com ha evolucionat la pensió a través de la introducció de totes les dades pertinents
  • Sol·licitar la targeta sanitària europea
  • Obtenir certificats i informes

  La llista completa de gestions i serveis disponibles es pot trobar aquí, tot i que la idea és que a poc a poc es vagin incorporant noves funcionalitats. Per exemple, ja és possible gestionar el subsidi per maternitat o paternitat des de casa i sense haver d’acudir personalment a les oficines de la Seguretat Social, així com també calcular les pensions que corresponen per viduïtat i orfandat.

  Com funciona la calculadora?

  L’aplicació té en compte les dades introduïdes pel ciutadà per calcular la quantia de la prestació que li correspondrà en el moment de jubilar-se. En concret, principalment s’ha d’introduir l’edat, la data teòrica de jubilació, els períodes cotitzats i les bases de cotització. El resultat serà el més aproximat possible, encara que no és vinculant. És només una orientació que servirà per fer-se una idea de la pensió que es percep per jubilació.

  Especialment això s’aplica a les persones que encara estiguin a més de tres anys de jubilar-se, ja que el que fa el programa és aplicar uns IPC s de caràcter teòric i uns càlculs estimatius en el que referirà a les bases de cotització i pensions mínimes i màximes per als futurs anys.

  Sol·licitar la jubilació

  Per sol·licitar la jubilació des de qualsevol lloc i de forma telemàtica, s’ha d’usar un certificat digital o bé utilitzar el sistema cl@ve firma, és a dir, un sistema d’identificació, autenticació i signatura electrònica que permet que els ciutadans facin gestions a l’administració electrònica de l’Estat. L’objectiu és que qualsevol persona pugui signar documents electrònics des de qualsevol lloc i dispositiu sempre que es tingui connexió a Internet.

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034