+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  contratos predoctorales

  El passat març de 2017 el govern va comunicar l’assignació, de nou, dels contractes predoctorals en l’epígraf 401, contracte d’obra o servei determinat, a l’efecte de poder identificar la classe de contracte en la Seguretat Social.

  La veritat és que el passat febrer de 2017, el Govern ja va canviar de forma retroactiva, sense notificació ni acceptació dels afectats, els contractes predoctorals signats des del 2014, modificant la seva modalitat contractual, passant de ser un contracte per obra i servei a un contracte de pràctiques.

  Tot i que el Govern assegurava que el canvi només era administratiu, la veritat és que aquesta modificació va suposar perjudicis per als treballadors afectats, ja que no es deriven els mateixos drets i deures, segons si el contracte de treball és per obra o servei determinat que si és en pràctiques.

  Per exemple, l’Estatut dels Treballadors preveu una indemnització de 12 dies per any per finalització del contracte per obra i servei, mentre que per al contracte de pràctiques no es preveu cap.

  Així mateix, aquesta modificació podria haver tingut grans repercussions que podrien haver afectat les condicions laborals, com el salari, la durada del contracte o les funcions exercides pels treballadors.

  De fet, segons la normativa laboral, el contracte en pràctiques té una durada màxima de 2 anys, mentre que en el contracte d’obra i servei aquesta és de 3 anys, prorrogables per 12 mesos més per Convebio Col·lectiu, durada aquesta que encaixaria perfectament amb la prevista per al contracte predoctoral.

  D’altra banda, cal fer esment del fet que els investigadors que hagués continuat amb un contracte en pràctiques, no podrien haver format part de la plantilla de l’empresa a l’acabar la seva tesi doctoral, ja que no és possible signar dos contractes de pràctiques per a una mateixa titulació.

  Característiques del contracte predoctoral

  – La persona contractada (investigador) ha de tenir un títol de llicenciat, enginyer, arquitecte o graduat amb un grau mínim de 300 crèdits, o amb un màster universitari, o equivalent i haver estat admès a un programa de doctorat.

  – Es formalitzarà per escrit entre l’investigador i la Universitat pública o organisme d’investigació, acompanyant l’escrit d’admissió al programa de doctorat.

  – Aquest contracte té una durada de 1 any mínim, així com els seus prorrogues, i no podrà excedir dels 4 anys.

  – En el cas de les persones amb discapacitat el contracte podrà tenir una durada màxima de 6 anys.

  – La retribució no serà inferior al 56% del salari fixat per a la categoria equivalent, el 60% el tercer any, i el 75% durant el quatre i últim any.

  Cridan’s i t’ajudarem 93 531 30 34

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034