Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

Tal com estableix la mateixa Llei General de la Seguretat Social, SÍ és compatible cobrar dues pensions d’incapacitat permanent, sempre que les mateixes derivin de règims de la Seguretat Social diferents.

Perquè es pugui donar aquest succés, cal que el treballador hagi cotitzat en dos règims diferents de la Seguretat Social i que tingui limitacions funcionals per a aquestes dues professions.

Un exemple típic i clar és aquell treballador que treballa per compte aliè per a una empresa i sol·licita una incapacitat permanent total per a la seva professió habitual per tenir limitació per seguir amb l’exercici de les tasques pròpies de la mateixa, concedint-li aquesta prestació i, amb posterioritat, compatibilitzant el cobrament de la mateixa amb l’alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms per posar-se a treballar en una altra professió, en la qual cotitza fins al moment en què també es troba limitat per a l’exercici de la mateixa i procedeix a sol·licitar una nova incapacitat permanent total respecte a aquesta última professió, la qual també se li concedeix en haver generat prou cotitzacions en el Règim Especial de Treballadors Autònoms per fer-ho.

Si tens dubtes sobre les diferents pensions o subvencions esmentades en aquest article pots contactar amb Marben Advocats; estem acostumats a tractar aquest tipus de situacions per obtenir un grau d’incapacitat permanent i seguir millorant la qualitat de vida dels nostres clients.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Marben Abogados laboralistas

Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.