+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES

  Podem definir l’assetjament laboral com aquella conducta abusiva o de violència psicològica a la qual se sotmet de manera sistemàtica una persona en l’àmbit laboral, manifestada especialment a través reiterats comportaments, actituds o paraules que lesionin la seva dignitat o integritat psíquica, i que degradin o posin en perill les seves condicions de treball.

  Aquestes actituds d’assetjament comporten l’aïllament de l’interessat en l’àmbit laboral, causant-li ansietat, estrès, pèrdua d’autoestima i alteracions psicosomàtiques, i pot arribar a provocar l’abandonament voluntari de la seva ocupació per resultar insostenible la pressió a què es troba sotmès.

  Per tant, són notes característiques de l’assetjament laboral són freqüència, intensitat i permanència en el temps.

   

  QUÈ NO ÉS ASSETJAMENT LABORAL

  No podem considerar assetjament laboral situacions que qualsevol fet que tingui lloc dins d’un àmbit laboral hostil. Per tant, una discussió amb un superior o un company, per si sola no serà qualificable de mobbing, com tampoc els serà fet de ser sancionat per uns fets amb els quals el treballador no estigui d’acord.

  Hi ha altres fenòmens com l’anomenada síndrome del burnout o del cremat, en què el que es dóna és un esgotament mental i un desànim profund del treballador, fruit d’una mala organització de l’entorn laboral. No obstant això, que no constitueixi un assetjament laboral no vol dir que no pugui denunciar-se amb les conseqüències legals que d’això es puguin derivar.

   

  QUÈ CAL FER SI ES ÉS VÍCTIMA D’UN ASSETJAMENT LABORAL

  En primer lloc, cal buscar un assessorament amb un advocat laboralista expert en assetjament laboral per exposar la situació que s’està patint i obtenir informació sobre els drets que l’assisteixen.

  Un cop determinat que la situació és efectivament un assetjament laboral, hem de tenir en compte que per a una futura reclamació serà la víctima la que haurà de provar-la. Per tant, serà primordial comptar amb proves suficients per acreditar aquest assetjament laboral, com ara enregistraments, correus electrònics, missatges, testimonis, etc.

  Tota empresa, dins de les seves obligacions té la de vetllar per la salut dels seus treballadors i, per això, ha de tenir una adequada prevenció de riscos laborals, així com uns protocols d’actuació per a casos d’assetjament laboral. Per tant, si estem patint mobbing hauria informar-se a l’empresa de tal situació perquè iniciï el protocol d’actuació per a aquest tipus de casos.

  Si, finalment, l’empresa fa cas omís o no ofereix una resposta adequada per posar fi a la mobbing, seria el moment de plantejar les oportunes accions legals.

   

  CONSEQÜÈNCIES DE L’ASSETJAMENT LABORAL A LA VÍCTIMA

  L’habitual és que el treballador que pateix mobbing vagi de mica en mica notant una afectació en la seva vida quotidiana, en forma d’insomni, irritabilitat, por d’anar a la feina, i si la situació es manté pot derivar en trastorn d’ansietat i depressió, arribant a requerir la baixa mèdica.

  Arribat el cas d’una reclamació judicial, aquestes conseqüències mèdiques derivades de l’assetjament hauran de ser acreditades mitjançant un pèrit metge especialista en psicologia i / o psiquiatria. Doncs, és molt important provar la relació de causalitat entre el mobbing patit i la situació mèdica del treballador.

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034