+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Molts treballadors autònoms comencen a interessar-se per saber l’import de la pensió que percebran quan accedeixin a la jubilació quan s’acosta l’edat de jubilar-se. La veritat és que això no és molt recomanable ja que per a la determinació de la pensió de jubilació es van a tenir en compte un bon nombre d’anys cotitzats. Per tant, mantenir la base de cotització més baixa en la majoria d’aquests anys, fa que la pensió de jubilació sigui molt baixa i, molt sovint, molt inferior als ingressos que percebia el treballador autònom quan estava en actiu. Així doncs, és important que la base de cotització sigui la més alta possible d’acord amb els ingressos reals.

  Un altre aspecte que interessa és conèixer si és possible compatibilitzar la pensió de jubilació amb algun tipus d’activitat.

  Opcions existents en el sistema de pensions

  Després de l’aprovació pel Govern de la reforma del sistema de pensions de 2011 i del del Decret llei de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral del 2013, es van establir les següents novetats en el càlcul de la pensió de jubilació:

  • Edat de jubilació: 65 anys i un mes, augmentant-gradualment fins als 67 anys fins a l’any 2027.
  • Període mínim de cotització: 15 anys, i mínim han d’haver cotitzat 2 anys dins dels últims 15 anys de treball.
  • Quantia: variarà depenent dels anys i la quota cotitzada.
  • Jubilació anticipada: pot fer-ho a partir dels 63 anys d’edat sempre que hagin cotitzat un mínim de 35 anys.

  Com calcular la pensió?

  Després de l’entrada en vigor del nou sistema de pensions, les condicions de la jubilació de l’autònom es basen en les mateixes normes genèriques que s’apliquen a tots els treballadors assalariats, i són les següents:

  Edat de jubilació: Es va establir una ampliació de l’edat de jubilació dels 65 anys fins als 67 el 2027. No obstant això, per a aquells que tinguin una carrera laboral completa, és a dir, amb 65 anys d’edat i 38 anys i 6 mesos cotitzats, ja podran jubilar-se.

  ANY EDAT JUBILACIÓ
  2013 65 anys i 1 mes
  2014 65 anys i 2 mesos
  2015 65 anys i 3 mesos
  2016 65 anys i 4 mesos
  2017 65 anys i 5 mesos
  2018 65 anys y 6 mesos
  2019 65 anys y 8 mesos
  2020 65 anys y 10 mesos
  2021 66 anys
  2022 66 anys y 2 mesos
  2023 66 anys y 4 mesos
  2024 66 anys y 6 mesos
  2025 66 anys y 8 mesos
  2026 66 anys y 10 mesos
  2027 67 anys

   

  Període mínim de cotització: S’amplia de manera progressiva els 15 anys fins als 25 anys en 2022.

  ANY TEMPS COTITZAT
  2013 192 mesos (16 anys)
  2014 204 mesos (17 anys)
  2015 216 mesos (18 anys)
  2016 228 mesos (19 anys)
  2017 240 mesos (20 anys)
  2018 252 mesos ( 21 anys)
  2019 264 mesos (22 anys)
  2020 276 mesos (23 anys)
  2021 288 mesos (24 anys)
  2022 300 mesos (25 anys)

  Els autònoms que volguessin gaudir d’una jubilació anticipada podran fer-ho a partir dels 63 anys d’edat, sempre que hagin cotitzat 35 anys. No obstant això, han de tenir en compte els coeficients reductors que, tal com el seu nom indica, reduiran l’import final de la pensió. Per això és important fer càlculs i veure si compensa accedir a la jubilació anticipada o no.

  Diferències entre els anys cotitzats

  Els últims anys cotitzats són els més importants a l’hora d’assignar el valor de la pensió que li pertany a l’autònom. Si es tenen dubtes, el recomanable és acudir a les oficines de la Seguretat Social on es pot sol·licitar una estimació de la pensió en referència al càlcul de diversos factors, com són els anys cotitzats i la base reguladora al llarg d’un període determinat. Aquesta gestió també es pot realitzar a través de la pàgina web oficial de la Seguretat Social mitjançant una eina de càlcul que utilitza els nostres dades laborals per donar-nos una idea de l’estat de la nostra jubilació.

  No obstant això, la veritat és que per aconseguir la màxima pensió, és indispensable incrementar la quota a la seguretat social a partir dels 42 anys fins a aproximadament uns 500 o 600 euros.

  Hem de tenir també present que per cobrar una pensió és necessari haver cotitzat un mínim de 15 anys, obtenint així una pensió de 380 euros mensuals.

  Pensionista actiu

  Per a tots aquells autònoms que vulguin continuar treballant, i d’aquesta manera continuar cotitzant a la Seguretat Social, segons el que disposa el Decret-Llei de mesures per afavorir la continuïtat de la vida del 2013, hi ha la possibilitat de compatibilitzar la pensió amb una activitat per compte propi o aliè. Això vol dir que el treballador passa a considerar-se com un pensionista actiu percebent un 50% de la pensió que li correspon mentre realitza el treball de què es tracti. Per a això, és necessari el satisfer prèviament els requisits següents:

  • Haver complert amb l’edat mínima de jubilació
  • No haver-se acollit anteriorment a una jubilació anticipada o bonificada.
  • Haver treballat el temps necessari per arribar al 100% de la pensió.

  Cal tenir en compte els factors que afecten la determinació de la pensió de jubilació, pel que és important preveure aquesta situació futura i informar-se amb temps. En aquest sentit, és molt recomanable consultar amb un especialista per assessorar-se sobre tots aquests aspectes, i evitar que quan arribi el moment de jubilar hagi sorpreses inesperades.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034