Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

Les contingències són els pagaments que es fan a la Seguretat Social per cobrir possibles futures despeses derivades de malalties i/o accidents que el treballador pugui patir.

Què són les contingències comunes?

Aquest tipus de contingències fan referència als accidents i/o malalties que podem patir fora del nostre lloc de treball.

En aquest cas, les contingències esmentades es descompten mitjançant un percentatge sobre el sou brut mensual que l’empresa abona al treballador, fent-se, per part d’aquest, aquest abonament mes a mes a la Seguretat Social.

El treballador cotitza per diferents conceptes:

  • Per incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no laboral
  • Per Incapacitat Permanent, defunció, orfandat i viduïtat per malaltia comuna
  • Baixa per risc d’embaràs
  • Baixa per maternitat i paternitat
  • Jubilació

Què són les contingències professionals?

Aquest tipus de contingències cobreixen els accidents laborals i/o malalties professionals ocasionats al nostre lloc de treball o que deriven de l’exercici del mateix.

En aquest cas, aquestes contingències estan cotitzades mes a mes per la mateixa empresa, fet que suposa que no es descompten del salari al treballador.

L’empresa cotitza per dos conceptes:

  • Per incapacitat temporal per accident de treball i/o malaltia professional
  • Per Incapacitat Permanent, defunció, orfandat i viduïtat per accident de treball i/o malaltia professional

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Marben Abogados laboralistas

Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.