+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  CONTRACTE INDEFINIT

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Què és el contracte indefinit

  Podem definir-lo com el contracte de treball la durada no està limitada ni per defecte en el temps. I, per tant, podria perfectament estendre fins a la jubilació de la persona treballadora.

  Pot ser a temps complet o parcial. I, també, pot ser fix-discontinu.

  Pot celebrar verbalment per escrit, excepte alguns casos concrets en què s’exigeix ​​la forma escrita, com per exemple, el contracte indefinit a temps parcial, entre d’altres.

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  Inici del contracte indefinit

  El contracte pot ser indefinit des del seu inici, o bé passar a un previ contracte temporal. En aquest cas, parlarem de conversió d’un contracte temporal en indefinit.

  Supòsits de conversión a contracte indefinit

  L’article 15 de l’Estatut dels Treballadors, que regula la durada del contracte de treball, preveu diferents supòsits d’adquisició de la condició d’indefinit.
  • Quan un contracte per obra o servei determinat es converteix en indefinit: Tenen una durada màxima de 3 anys, llevat que per Conveni Col·lectiu s’ampliï a un any més. Superat aquest temps màxim, el contracte passarà a ser indefinit.

  • Quan un contracte eventual per circumstàncies de la producció es converteix en indefinit: La seva durada màxima és de 6 mesos dins d’un període de 12 mesos. Si bé, per Conveni Col·lectiu pot ampliar aquest límit màxim fins a 12 mesos dins un període de 18 mesos. En cas de concertar-se per una durada inferior a la màxima permesa, podrà anar-se’n prorrogant fins a arribar al temps màxim permès.

  • Quan l’alta en Seguretat Social suposa un contracte indefinit: Aquesta alta donarà lloc a la consideració de la relació laboral com a indefinida, un cop superat el temps igual al previst legalment com a període de prova.

  • Quan un contracte temporal es converteix en indefinit: Un contracte temporal en frau de llei comporta que passi a ser contracte indefinit. Això succeeix quan la contractació temporal no s’ajusta a les exigències de la normativa, és a dir, quan la temporalitat de la relació laboral no queda degudament justificada. En aquests casos, s’entén com a contracte indefinit.

  • Quan un contracte d’interinitat es converteix en indefinit: El contracte d’interinitat no comporta que, a la seva finalització, es converteixi en indefinit. No obstant això, en alguns casos pot passar que la persona substituïda mai es torni a reincorporar. Per exemple, el cas d’una substitució per baixa mèdica que acaba en declaració d’incapacitat permanent. En aquests casos, la llei no preveu que el contracte d’interinitat s’hagi de convertir en contracte indefinit. Si bé, tampoc ho prohibeix, de manera que en la pràctica és perfectament possible que l’empresa opti per incorporar a la persona com a personal fix.

  També pot ocórrer que finalitzi la causa que motivava el contracte d’interinitat i que la persona continuï prestat serveis per a l’empresa. En aquest cas, se li haurà de reconèixer al treballador la condició de personal indefinit, a l’haver decaigut la causa que justificava el contracte temporal d’interinitat.

  Els contractes formatius, de relleu, d’inserció laboral o de programes públics d’ocupació-formació, tampoc comportaran la seva conversió a indefinit a la seva finalització.

  Quan finalitza el contracte indefinit

  El contracte de treball indefinit pot finalitzar per qualsevol de la causa prevista legalment, com ara baixa voluntària del treballador, incapacitat permanent del treballador, acomiadament objectiu, acomiadament disciplinari, jubilació de l’empresari persona física.

  En cas de no donar-se cap supòsit d’extinció de contracte de treball, aquest s’estendrà fins a la jubilació de la persona treballadora.

  Tipus de contracte indefinit

  A continuació citem alguns tipus de contracte indefinit que existeixen:
  • Contracte indefinit a temps complet
  • Contracte indefinit a temps parcial
  • Contracte indefinit de treballadors de la llar familiar
  • Contracte indefinits per a persones amb discapacitat
  • Contracte indefinit en centres especials d’ocupació
  • Contracte indefinit de persones en exclusió social
  • Contracte indefinit per a majors de 52 anys
  • Contracte indefinit per a víctimes de violència de gènere
  Altres serveis
  T'AJUDEM
  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Email
  info@marbenabogados.com
  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc sobre accidents laborals

  insuficiencia-venosa

  La insuficiència venosa i la incapacitat laboral

  ¿Què és la insuficiència venosa? La insuficiència venosa és una malaltia que afecta les venes de les cames i que es dóna quan sorgeixen dificultats respecte al retorn de la sang que va de les cames al cor. Els símptomes d’aquesta malaltia solen ser formigueig, inflamació de les cames, dolor i pesadesa, entre d’altres. A més, de vegades, poden sortir edemes o envermelliment en aquestes.

  Leer más »
  migrañas incapacidad

  La migranya i la incapacitat laboral

  ¿Què són les migranyes? La migranya és un tipus de cefalea que es caracteritza per ser un dolor pulsàtil de cap molt intens, el qual s’origina en un costat del cap i que, normalment, s’acompanya de nàusees, vòmits, visió borrosa, marejos, entre d’altres. Aquesta malaltia és comuna, tant en homes com en dones, d’edats compreses entre els 10 i els 45 anys i sol produir-se

  Leer más »
  representante de los trabajadores en ordenador

  Drets del representant dels treballadors durant el seu procediment d’acomiadament

  Quan un treballador és objecte d’acomiadament, si l’impugna i l’acomiadament és declarat improcedent, l’empresa pot optar entre readmetre’l i abonar-li els salaris meritats després de l’acomiadament o pagar-li la indemnització legal. No obstant això, quan el treballador acomiadat és representant legal dels treballadors (delegat de personal o comitè d’empresa), aquesta opció no recau a l’empresa sinó al treballador. Per tant, per a un treballador, que

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com

   935 313 034
   935 313 034