+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  CONTRACTE INDEFINIT

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Què és el contracte indefinit

  Podem definir-lo com el contracte de treball la durada no està limitada ni per defecte en el temps. I, per tant, podria perfectament estendre fins a la jubilació de la persona treballadora.

  Pot ser a temps complet o parcial. I, també, pot ser fix-discontinu.

  Pot celebrar verbalment per escrit, excepte alguns casos concrets en què s’exigeix ​​la forma escrita, com per exemple, el contracte indefinit a temps parcial, entre d’altres.

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  Inici del contracte indefinit

  El contracte pot ser indefinit des del seu inici, o bé passar a un previ contracte temporal. En aquest cas, parlarem de conversió d’un contracte temporal en indefinit.

  Supòsits de conversión a contracte indefinit

  L’article 15 de l’Estatut dels Treballadors, que regula la durada del contracte de treball, preveu diferents supòsits d’adquisició de la condició d’indefinit.
  • Quan un contracte per obra o servei determinat es converteix en indefinit: Tenen una durada màxima de 3 anys, llevat que per Conveni Col·lectiu s’ampliï a un any més. Superat aquest temps màxim, el contracte passarà a ser indefinit.

  • Quan un contracte eventual per circumstàncies de la producció es converteix en indefinit: La seva durada màxima és de 6 mesos dins d’un període de 12 mesos. Si bé, per Conveni Col·lectiu pot ampliar aquest límit màxim fins a 12 mesos dins un període de 18 mesos. En cas de concertar-se per una durada inferior a la màxima permesa, podrà anar-se’n prorrogant fins a arribar al temps màxim permès.

  • Quan l’alta en Seguretat Social suposa un contracte indefinit: Aquesta alta donarà lloc a la consideració de la relació laboral com a indefinida, un cop superat el temps igual al previst legalment com a període de prova.

  • Quan un contracte temporal es converteix en indefinit: Un contracte temporal en frau de llei comporta que passi a ser contracte indefinit. Això succeeix quan la contractació temporal no s’ajusta a les exigències de la normativa, és a dir, quan la temporalitat de la relació laboral no queda degudament justificada. En aquests casos, s’entén com a contracte indefinit.

  • Quan un contracte d’interinitat es converteix en indefinit: El contracte d’interinitat no comporta que, a la seva finalització, es converteixi en indefinit. No obstant això, en alguns casos pot passar que la persona substituïda mai es torni a reincorporar. Per exemple, el cas d’una substitució per baixa mèdica que acaba en declaració d’incapacitat permanent. En aquests casos, la llei no preveu que el contracte d’interinitat s’hagi de convertir en contracte indefinit. Si bé, tampoc ho prohibeix, de manera que en la pràctica és perfectament possible que l’empresa opti per incorporar a la persona com a personal fix.

  També pot ocórrer que finalitzi la causa que motivava el contracte d’interinitat i que la persona continuï prestat serveis per a l’empresa. En aquest cas, se li haurà de reconèixer al treballador la condició de personal indefinit, a l’haver decaigut la causa que justificava el contracte temporal d’interinitat.

  Els contractes formatius, de relleu, d’inserció laboral o de programes públics d’ocupació-formació, tampoc comportaran la seva conversió a indefinit a la seva finalització.

  Quan finalitza el contracte indefinit

  El contracte de treball indefinit pot finalitzar per qualsevol de la causa prevista legalment, com ara baixa voluntària del treballador, incapacitat permanent del treballador, acomiadament objectiu, acomiadament disciplinari, jubilació de l’empresari persona física.

  En cas de no donar-se cap supòsit d’extinció de contracte de treball, aquest s’estendrà fins a la jubilació de la persona treballadora.

  Tipus de contracte indefinit

  A continuació citem alguns tipus de contracte indefinit que existeixen:
  • Contracte indefinit a temps complet
  • Contracte indefinit a temps parcial
  • Contracte indefinit de treballadors de la llar familiar
  • Contracte indefinits per a persones amb discapacitat
  • Contracte indefinit en centres especials d’ocupació
  • Contracte indefinit de persones en exclusió social
  • Contracte indefinit per a majors de 52 anys
  • Contracte indefinit per a víctimes de violència de gènere
  T'AJUDEM
  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Email
  info@marbenabogados.com
  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc sobre accidents laborals

  La indemnización por daños morales en despido nulo

  La indemnització per danys morals en l’acomiadament nul

  Quan un acomiadament és declarat nul, la conseqüència legalment prevista és la readmissió de la persona treballadora al seu lloc de treball i en les mateixes condicions en què estava, o bé, en què li corresponen legalment. Com ja expliquem al nostre article Acomiadament nul per vulneració de la garantia d’indemnitat, dins de les causes que provoquen la declaració nul·litat d’un acomiadament hi ha quan

  Leer más »
  dos pensiones de incapacidad permanente

  ¿Es poden cobrar dues pensions d’incapacitat permanent?

  Tal com estableix la mateixa Llei General de la Seguretat Social, SÍ és compatible cobrar dues pensions d’incapacitat permanent, sempre que les mateixes derivin de règims de la Seguretat Social diferents. Perquè es pugui donar aquest succés, cal que el treballador hagi cotitzat en dos règims diferents de la Seguretat Social i que tingui limitacions funcionals per a aquestes dues professions. Un exemple típic i

  Leer más »
  pension permanente compatible con otras ayudas

  ¿És compatible el cobrament d’una pensó d’incapacitat permanent amb ajudes o altre tipus de pensions?

  Tal com hem exposat en altres articles, la pensió d’incapacitat permanent és aquella paga vitalícia que l’Estat -en aquest cas concret l’INSS– concedeix a aquells treballadors per la impossibilitat que tenen per poder exercir la seva professió habitual o qualsevol tipus de activitat laboral. Per tant, aquesta pensió es pot comparar amb el salari que un treballador –sense tenir limitacions funcionals– pugui arribar a percebre.

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 0 / 5. Vote count: 0

  No votes so far! Be the first to rate this post.

  935 313 034