+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Contracte Temporal

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Definició i característiques

  Podem definir el contracte temporal com aquell contracte de treball la durada està limitada en el temps.

  El nostre ordenament estableix que perquè el contracte temporal sigui vàlid s’han de complir unes condicions legalment previstes. El fet de celebrar un contracte de treball temporal no garanteix que aquesta relació laboral hagi de ser temporal, ja que en cas de no quedar justificada la temporalitat de la feina a exercir, s’entén un contracte temporal en frau de llei i, com a conseqüència, la relació laboral com a indefinida.

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  Tipus de contracte temporal

  En general, podem parlar de 3 tipus de contracte de treball temporal:

  • 1. Contracte per obra i servei determinats. Es concerta per a la realització d’un servei o obra concrets, amb autonomia i substantivitat pròpia dins de l’activitat normal de l’empresa, i la seva durada queda circumscrita al que duri l’obra o servei a què vagi vinculat el contracte. Per tant, la durada del contracte no és indefinida sinó temporal, però alhora és incerta.
  • 2. Contracte eventual per circumstàncies de la producció: Se celebra per cobrir una necessitat eventual, punta de treball, excés temporal d’activitat, etc. En aquest cas si es prefixa quina serà la durada del contracte de treball, i podrà ser renovat.
  • 3. Contracte d’interinitat: És un contracte de substitució, mitjançant el qual es cobreix un lloc de treball substituint a un / a treballador / a que té dret a reserva de la parada. Per exemple, cas d’una persona en situació baixa mèdica (incapacitat temporal), en permís de maternitat, en excedència per cura de fills, excedència per ocupar un càrrec públic, etc. També és possible utilitzar aquest contracte per substituir la persona que estigui substituint a la qual s’hagi absentat amb reserva de lloc de treball. I, finalment, també es permet per ocupar temporalment un lloc de treball mentre s’estigui duent a terme un procés de selecció per cobrir aquesta vacant. Per tant, un cop torni la persona substituida al seu lloc es produirà la finalització del contracte d’interinitat.

  En l’administració pública s’utilitza molt aquesta modalitat contractual per ocupar places que encara no han estat convocades a concurs per oposició. Per això se’ls anomena treballadors interins.

  Exemples de contractes temporals

  A part d’aquests 3 tipus de contracte temporal, hi ha altres modalitats més específiques que també són contractes temporals atès que la seva durada està limitada en el temps. A continuació, citem alguns:

  – Contracte de treball en pràctiques: Es preveu per a persones que hagin finalitzat els seus estudis dins dels últims 5 anys. La seva durada està limitada a un màxim de 2 anys, i permet que la retribució salarial sigui inferior a la mínima fixada per Conveni (un 60% el primer any i un a 75% el segon). I l’activitat laboral ha de coincidir amb els estudis realitzats pel treballador.

  – Contracte per a la formació: És un contracte coetani en el temps a la realització d’estudis formatius, i s’han de respectar unes hores a l’estudi.

  – Contracte de treball per a persones amb discapacitat: La seva durada està limitada a un màxim de 3 anys.

  – Contracte de treball per a penats en centres penitenciaris: Per dur a terme activitats laborals per persones preses dins de la presó en la qual estiguin.

  – Contracte de treball del servei de la llar familiar: Aquest contracte pot ser temporal o indefinit.

  – Contracte temporal de primera ocupació jove: Previst per a treballadors de fins a 30 anys que iniciïn la seva marxa en l’àmbit laboral.

  La totalitat de tipus de contractes de treball poden consultés a la pàgina web de el Servei Estatal Públic d’Ocupació (SEPE).

  Drets i obligacions

  En principi, s’exigeix ​​que el contracte temporal es faci per escrit, amb l’excepció del contracte eventual per circumstàncies de la producció, en què s’admet que sigui verbal si és a temps complet i per temps no superior a 28 dies.

  Els treballadors temporals han de tenir els mateixos drets i obligacions que els treballadors indefinits. Per tant, excepte en la durada temporal de la seva relació laboral, en la resta d’aspectes ha de donar-se una equiparació en matèria de drets i obligacions.

  En alguns casos, la finalització del contracte de treball temporal dóna dret a percebre una indemnització de 12 dies per any de servei.

  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc

  La indemnización por daños morales en despido nulo

  La indemnització per danys morals en l’acomiadament nul

  Quan un acomiadament és declarat nul, la conseqüència legalment prevista és la readmissió de la persona treballadora al seu lloc de treball i en les mateixes condicions en què estava, o bé, en què li corresponen legalment. Com ja expliquem al nostre article Acomiadament nul per vulneració de la garantia d’indemnitat, dins de les causes que provoquen la declaració nul·litat d’un acomiadament hi ha quan

  Leer más »
  dos pensiones de incapacidad permanente

  ¿Es poden cobrar dues pensions d’incapacitat permanent?

  Tal com estableix la mateixa Llei General de la Seguretat Social, SÍ és compatible cobrar dues pensions d’incapacitat permanent, sempre que les mateixes derivin de règims de la Seguretat Social diferents. Perquè es pugui donar aquest succés, cal que el treballador hagi cotitzat en dos règims diferents de la Seguretat Social i que tingui limitacions funcionals per a aquestes dues professions. Un exemple típic i

  Leer más »
  pension permanente compatible con otras ayudas

  ¿És compatible el cobrament d’una pensó d’incapacitat permanent amb ajudes o altre tipus de pensions?

  Tal com hem exposat en altres articles, la pensió d’incapacitat permanent és aquella paga vitalícia que l’Estat -en aquest cas concret l’INSS– concedeix a aquells treballadors per la impossibilitat que tenen per poder exercir la seva professió habitual o qualsevol tipus de activitat laboral. Per tant, aquesta pensió es pot comparar amb el salari que un treballador –sense tenir limitacions funcionals– pugui arribar a percebre.

  Leer más »
  la demencia y la incapacidad laboral

  La demència i la incapacitat laboral

  ¿Què és la demència? És una malaltia neurodegenerativa que causa un deteriorament cognitiu i conductual, que afecta la nostra memòria, llenguatge, pensament, habilitats socials i comportament. Normalment, aquesta malaltia sol donar-se en persones grans (a partir dels 65 anys) i, tant en homes com en dones, sent factors de risc per patir-ho, els antecedents familiars. ¿Quins són els símptomes de la demència? Normalment, els símptomes

  Leer más »
  ayudas-economicas

  Tipus d’ajuts i requisits per sollicitar-los

  Tant l’Estat com les comunitats autònomes mateixes preveuen tota una sèrie d’ajudes econòmiques per a aquelles persones que no tenen algun ingrés econòmic o que, malgrat cobrar una mínima quantitat de diners, es troben en una situació econòmica i/o social precària. Hi ha diferents tipus d’ajuts: a nivell estatal i autonòmic. A nivell estatal: Subsidi per a majors de 52 anys Per poder accedir a

  Leer más »
  pension-jubilacion

  La pensió de jubilació: Tipus i característiques

  En aquest apartat fem referència a les diferents pensions de jubilació contributives que existeixen al nostre ordenament jurídic i que, justament, tal com indica la seva pròpia qualificació són pensions a què qualsevol treballador pot accedir i cobrar sempre que s’hagi cotitzat durant uns anys determinats en algun dels règims de la Seguretat Social. Règim General Com sabem, hi ha diferents tipus de pensions de

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 0 / 5. Vote count: 0

  No votes so far! Be the first to rate this post.

  935 313 034