+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Contracte Temporal

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Definició i característiques

  Podem definir el contracte temporal com aquell contracte de treball la durada està limitada en el temps.

  El nostre ordenament estableix que perquè el contracte temporal sigui vàlid s’han de complir unes condicions legalment previstes. El fet de celebrar un contracte de treball temporal no garanteix que aquesta relació laboral hagi de ser temporal, ja que en cas de no quedar justificada la temporalitat de la feina a exercir, s’entén un contracte temporal en frau de llei i, com a conseqüència, la relació laboral com a indefinida.

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  Tipus de contracte temporal

  En general, podem parlar de 3 tipus de contracte de treball temporal:

  • 1. Contracte per obra i servei determinats. Es concerta per a la realització d’un servei o obra concrets, amb autonomia i substantivitat pròpia dins de l’activitat normal de l’empresa, i la seva durada queda circumscrita al que duri l’obra o servei a què vagi vinculat el contracte. Per tant, la durada del contracte no és indefinida sinó temporal, però alhora és incerta.
  • 2. Contracte eventual per circumstàncies de la producció: Se celebra per cobrir una necessitat eventual, punta de treball, excés temporal d’activitat, etc. En aquest cas si es prefixa quina serà la durada del contracte de treball, i podrà ser renovat.
  • 3. Contracte d’interinitat: És un contracte de substitució, mitjançant el qual es cobreix un lloc de treball substituint a un / a treballador / a que té dret a reserva de la parada. Per exemple, cas d’una persona en situació baixa mèdica (incapacitat temporal), en permís de maternitat, en excedència per cura de fills, excedència per ocupar un càrrec públic, etc. També és possible utilitzar aquest contracte per substituir la persona que estigui substituint a la qual s’hagi absentat amb reserva de lloc de treball. I, finalment, també es permet per ocupar temporalment un lloc de treball mentre s’estigui duent a terme un procés de selecció per cobrir aquesta vacant. Per tant, un cop torni la persona substituida al seu lloc es produirà la finalització del contracte d’interinitat.

  En l’administració pública s’utilitza molt aquesta modalitat contractual per ocupar places que encara no han estat convocades a concurs per oposició. Per això se’ls anomena treballadors interins.

  Exemples de contractes temporals

  A part d’aquests 3 tipus de contracte temporal, hi ha altres modalitats més específiques que també són contractes temporals atès que la seva durada està limitada en el temps. A continuació, citem alguns:

  – Contracte de treball en pràctiques: Es preveu per a persones que hagin finalitzat els seus estudis dins dels últims 5 anys. La seva durada està limitada a un màxim de 2 anys, i permet que la retribució salarial sigui inferior a la mínima fixada per Conveni (un 60% el primer any i un a 75% el segon). I l’activitat laboral ha de coincidir amb els estudis realitzats pel treballador.

  – Contracte per a la formació: És un contracte coetani en el temps a la realització d’estudis formatius, i s’han de respectar unes hores a l’estudi.

  – Contracte de treball per a persones amb discapacitat: La seva durada està limitada a un màxim de 3 anys.

  – Contracte de treball per a penats en centres penitenciaris: Per dur a terme activitats laborals per persones preses dins de la presó en la qual estiguin.

  – Contracte de treball del servei de la llar familiar: Aquest contracte pot ser temporal o indefinit.

  – Contracte temporal de primera ocupació jove: Previst per a treballadors de fins a 30 anys que iniciïn la seva marxa en l’àmbit laboral.

  La totalitat de tipus de contractes de treball poden consultés a la pàgina web de el Servei Estatal Públic d’Ocupació (SEPE).

  Drets i obligacions

  En principi, s’exigeix ​​que el contracte temporal es faci per escrit, amb l’excepció del contracte eventual per circumstàncies de la producció, en què s’admet que sigui verbal si és a temps complet i per temps no superior a 28 dies.

  Els treballadors temporals han de tenir els mateixos drets i obligacions que els treballadors indefinits. Per tant, excepte en la durada temporal de la seva relació laboral, en la resta d’aspectes ha de donar-se una equiparació en matèria de drets i obligacions.

  En alguns casos, la finalització del contracte de treball temporal dóna dret a percebre una indemnització de 12 dies per any de servei.

  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc

  representante de los trabajadores en ordenador

  Drets del representant dels treballadors durant el seu procediment d’acomiadament

  Quan un treballador és objecte d’acomiadament, si l’impugna i l’acomiadament és declarat improcedent, l’empresa pot optar entre readmetre’l i abonar-li els salaris meritats després de l’acomiadament o pagar-li la indemnització legal. No obstant això, quan el treballador acomiadat és representant legal dels treballadors (delegat de personal o comitè d’empresa), aquesta opció no recau a l’empresa sinó al treballador. Per tant, per a un treballador, que

  Leer más »

  Cámaras y grabaciones como prueba para despido

  Descubre como las cámaras de videovigilancia son tomadas como prueba lícita para despido. En su Sentencia de 24 de octubre de 2022, (N. º Resolución 5561/2022), la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, declaró la legalidad de la prueba de videovigilancia aportada por la empresa para justificar el despido de una trabajadora, al haberse indicado la existencia de dichos dispositivos;

  Leer más »

  Acomiadament disciplinari per baix rendiment i productivitat

  <script>{“@context”: “https://schema.org”,”@type”: “FAQPage”,”mainEntity”: [{“@type”: “Question”,”name”: “¿Qué hacer ante un despido disciplinario?”,”acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”,”text”: “Una vez que el trabajador ha sido despedido, por medio de una carta de despido o de forma verbal, y no esté de acuerdo con ello, tendrá 20 días hábiles, sin contar los sábados, domingos y festivos, para impugnarlo. Debe recordarse que lo que la empresa no hubiera establecido en la carta,

  Leer más »
  ¿Nos pueden despedir estando de baja?

  Em Poden Acomiadar Estant de Baixa?

  La resposta a aquesta qüestió no és senzilla, ja que cal tenir en compte diversos factors que es poden donar en cada cas. Sobre aquest tema hi ha hagut una evolució jurisprudencial i normativa en els darrers anys, culminada amb la Llei 15/2022, de 12 de juliol, integral per a la igualtat de tracte i la no discriminació, i anteriorment hi va haver algunes Sentències

  Leer más »
  despido nulo aborto

  Acomiadament Declarat Nul Després de Patir un Avortament

  El Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó, Valladolid, Sala de lo Social, a la seva Sentencia de 5 de desembre de 2022, Rec. 2443/2022, ha declarat la nul·litat del acomiadament d’una treballadora que va rescindir el seu contracte de treball només quatre dies després de la seva reincorporació després d’una baixa per embaràs que va derivar en avortament, considerant aquesta connexió temporal com

  Leer más »
  extincion contrato mutuo acuerdo

  EXTINCIÓ DE CONTRACTE PER MUTU ACORD

  L’article 49 de l’Estatut dels treballadors preveu el llistat de causes per les quals es pot extingir el contracte de treball. La primera és l’extinció per mutu acord de les parts. Per tant, es tracta del supòsit que la relació laboral finalitza per voluntat tant de l’empresa com de la persona treballadora. I, com que la decisió no és exclusiva de l’empresa ni tampoc del

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com
  935 313 034
  935 313 034