+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Hi ha diversos tipus de contractes de treball, que estan disponibles a la pàgina web de l’ SEPE.

  Hi ha contractes indefinits i contractes temporals, contracte en pràctiques, contracte per a la formació, etc. Sovint, un treballador signa un contracte de treball sense conèixer molt bé les seves característiques, així com, els avantatges o inconvenients que pot comportar.

  Així mateix, molts empresaris opten per una tipologia de contracte de treball desconeixent que el mateix potser no és el més adequat per al tipus de relació laboral de què es tracti.

  Doncs, cada tipus de contracte de treball té les seves pròpies particularitats, pel que resulta fonamental conèixer els detalls concrets de cada tipus de contracte de treball, sobretot quan ens afecta ja sigui com a treballador/a o bé com ocupador/a.

  En aquest article ens centrarem en el contracte de treball indefinit en la modalitat de   “fix-discontinu“, els seus principals característiques, la formalització que s’ha de fer per fer-ho i els avantatges que pot comportar. Finalment, citarem alguns exemples d’aquest tipus de relació laboral:

  Característiques dels contractes fixos-discontinus

  La principal característica del contracte de treball indefinit fix-discontinu és el treballador presta serveis de forma no continuada. Hi ha dues possibilitats: a) Que el treball no es realitzi en dates certes durant l’activitat habitual de l’empresa; i, b) Que el treball es realitzi de forma periòdica en dates certes. En el primer cas, el treballador és cridat per l’empresa per treballar en el que sigui necessari. En el segon cas, cada any el treballador presta serveis durant el mateix període. Quan un treballador fix-discontinu deixa de ser cridat per treballar, estarà legitimat per a reclamar per acomiadament davant la jurisdicció social, en aquest cas és molt recomanable que ho faci assistit d’un advocat laboralista.

  Formalització

  El contracte de treball indefinit fix-discontinu requereix forma escrita, mitjançant el              model oficial del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

  En aquest document ha de constar la categoria i grup professional, el tipus de treball / sa realitzar de forma discontínua, si és a temps complet o a temps parcial (en cas que el Conveni Col·lectiu ho permeti), la data d’inici de la seva vigència i, si és el cas, el període de prova.

  Així mateix, contindrà la retribució salarial pactada i els conceptes en què la mateixa es distribueix, així com, la durada de les vacances i el Conveni Col·lectiu aplicable a la relació laboral.

  Finalment, cal especificar si es celebra el contracte de treball sota la modalitat de relleu o no, entre d’altres requisits.

  Incentius

  Existeixen alguns incentius per a les empreses privades relacionades amb el sector d’hostaleria i turisme amb activitat al març i al novembre que mantinguin o contractin treballadors de forma fixa- discontínua en aquests períodes mensuals cada any.

  En aquests supòsits, gaudiran d’una bonificació de l’50% en els conceptes següents: quota empresarial per contingències comunes, formació, atur i Fons de Garantia Salarial, relatives als treballadors fix-discontinus i corresponents a aquests dos mesos.

  A la pàgina web de la Seguretat Social s’expliquen les bonificacions existents per al sector de l’hostaleria per a treballadors fixos discontinus.

  Exemples de contractes fixos-discontinus

  • Un sector en què és molt habitual aquesta modalitat de contractació és el del turisme i l’hostaleria, o sectors vinculats a aquest.

  Un exemple és el d’un cambrer contractat per un restaurant d’un club nàutic i que va a la feina cada període estival i / o en ocasions puntuals durant l’hivern per puntes de treball o dates especials.

  • Un altre cas habitual és el d’empreses dedicades als esports de temporada: un professor de surf pot estar contractat per una empresa especialitzada en esports aquàtics i acudir en els mesos que hagi calor, millors onades i volum de clients.

  El mateix passa amb un instructor d’esquí que cada temporada va a una pista d’esquí contractat per l’empresa que la gestiona.

  • Un altre cas seria el d’empreses dedicades a activitats d’animació sociocultural o de monitor.

  Per exemple, un treballador que està contractat per una empresa que gestiona colònies escolars, colònies o campaments d’estiu, etc. i que presta serveis quan es produeixen aquestes activitats.

  El contracte de treball indefinit fix-discontinu pot ser una bona eina en determinats sectors ja que, encara que no suposa treballar durant tot l’any, pot garantir certa estabilitat al treballador, ja que mentre no estigui treballant podrà percebre la prestació per desocupació, o bé , podrà compatibilitzar amb una altra activitat laboral en diferent/s període/s, la qual cosa és una pràctica molt estesa i perfectament legal.

   

  Crida’ns i t’ajudarem 93 531 30 34

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034