L’esquizofrènia és un trastorn mental greu que deteriora les capacitats psicològiques de l’individu com ara el pensament, la percepció de la realitat o les emocions. Els pacients que presenten esquizofrènia en ocasions poden arribar a perdre completament el contacte amb la realitat, o fins i tot patir al·lucinacions. No en va, considerada com una patologia mental, pot arribar al grau en què incapaciti la persona per a l’exercici de qualsevol professió.

En aquest article, Marben Advocats, com a especialistes jurídics en matèries d’incapacitat laboral, et detallem què és l’esquizofrènia, com pot afectar el treballador i, segons el grau d’afectació de la malaltia, com aconseguir una incapacitat permanent per esquizofrènia.

Què és l’esquizofrènia?

L’esquizofrènia afecta a com pensa, actua i sent una persona, ja que el principal òrgan afectat és el cervell. Tal és així, que es produeix una alteració de la percepció de la realitat, de tal manera que les persones amb esquizofrènia en ocasions no són capaços de distingir entre el que és la realitat i el que és la seva imaginació. Així mateix, i de forma col·lateral, aquesta patologia mental deriva en certa incapacitat per mantenir relacions socials duradores.

Tot i que no existeix una cura coneguda per l’esquizofrènia, els tractaments actuals permeten als casos més lleus portar una vida gairebé completament normal i productiva. Aquests tractaments són farmacològics majoritàriament, acompanyats de programes de rehabilitació psiquiàtrica.

Quins són els símptomes de l’esquizofrènia?

Els símptomes de l’esquizofrènia depenen de cada persona i de el tipus d’esquizofrènia que es tracti. En línies generals, l’esquizofrènia és una malaltia mental els símptomes tendeixen o bé a desenvolupar-se de forma progressiva amb els anys o presentar-se de forma sobtada. De la mateixa manera, poden donar-se situacions cícliques en què el pacient es trobi bé i altres en què brotin els símptomes i les afeccions.

Algunes de les senyals que alerten de la possible existència d’un quadre d’esquizofrènia són:

 • Al·lucinacions sensitives
 • Sensacions de ser observat per tots o per alguna cosa
 • Canvia la seva forma de parlar
 • Adquireix postures no habituals
 • Sembla indiferents en situacions importants
 • La seva aparença i higiene canvien
 • Es manté més retret
 • Mostra canvis bruscos de la personalitat
 • Insomni
 • Quadres obsessius

Com es pot aconseguir la incapacitat permanent per esquizofrènia?

Quin grau d’incapacitat li correspon a un treballador que presenta esquizofrènia? En aquells casos en què la malaltia mostra la seva pitjor cara i invalida la persona per a l’exercici quotidià, hi ha casos en què s’ha estimat la Gran Invalidesa, encara que només en els casos d’esquizofrènia greu o molt greu, això és, aquells en què la persona afectada passa a ser dependent d’una tercera persona.

En aquest barem s’inclouen els següents tipus de esquizofrènies greus o molt greus:

 • La psicosi esquizofrènica paranoide,
 • La psicosi esquizofrènica descompensada
 • El trastorn sever psicòtic de tipus esquizoide i de llarga evolució
 • L’esquizofrènia paranoide crònica de grau greu

En qualsevol cas, serà el comitè mèdic el que confirmi la incapacitat de pacient per a l’exercici de les funcions del seu lloc de treball.

És important ser conscient que no sempre es reconeix la prestació d’incapacitat permanent en primera instància per a persones amb esquizofrènia, per la qual cosa s’haurà de procedir amb una reclamació prèvia administrativa, i, si ho tornen a denegar, acudir a la jurisdicció social.

En Marben Advocats oferim un assessorament i una assistència legal per aconseguir una incapacitat permanent total o absoluta.