+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Espanya és un dels estats europeus que més ha patit amb la crisi d’aquests últims anys. Amb una situació laboral inestable, un creixement alarmant de l’atur, i amb molts joves que sense poder accedir al mercat laboral, i que en molts casos han hagut de buscar una alternativa fora del país.

  L’informe sobre mercat laboral del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social de 10 de març de 2016, indica que al llarg de l’any 2015 hi ha hagut una sèrie de progressos tangibles a nivell de política d’ocupació, tot i que encara no es pot dir que la crisi econòmica hagi finalitzat. Aquest document és una publicació periòdica de l’esmentat Ministeri realitzat a partir de dades extretes de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

  Algunes dades significatives sobre el mercat laboral

  L’informe conté moltes dades estadístiques interessants, separats per diferents blocs temàtics, mitjançant els quals es fa una comparació entre les dades actuals i els de l’any anterior. Destaquem alguns d’ells; en primer lloc, els relatius al mercat laboral:

  • La contractació indefinida s’ha incrementat lleugerament un 1,6% respecte a l’any anterior. La majoria de contractes s’han celebrat a temps complet (havent pujat un 1,9%) mentre que han disminuït els de temps parcial (un 0,9% menys). Així mateix, en el cas dels contractes temporals, han augmentat tant els de temps complet (12,3%) com els de temps parcial (3,4%).
  • Per tant, ha baixat el nombre de persones en situació d’atur ha disminuït (un 12,4% menys), una xifra que és més alta en homes (15,4%) que en dones (9,2%). Ara bé, si s’observa per sectors professionals, l’agrari és el que ha prosperat més en la seva situació respecte a les xifres de l’any passat. En segon lloc es troba el sector de la indústria, seguit de la construcció i, finalment, els serveis.
  • Seguretat social: en comparació amb l’any anterior, hi ha un 3% més de treballadors afiliats. Es tracta d’una xifra que ha anat en augment en gairebé tots els sectors. L’únic sector on no s’ha percebut aquest creixement és el règim de la mineria del carbó.
  • També és una mica més alta la xifra de treballadors contractats a través d’empreses de treball temporal (ETT), un 15% en el cas dels homes i un 13% en el cas de les dones.

  La segona part de l’informe està dedicada a les relacions laborals:

  • S’ha registrat un increment del nombre d’accidents laborals en un 5,8%, centrant-se l’augment en els accidents lleus (5,8%) i els mortals (7,1%). També s’han intensificat els accidents “in itinere” (que són els que es produeixen de camí a la feina o de tornada a casa).
  • A més, hi ha hagut un descens en les vagues realitzades (un 24,9% menys), el que es tradueix en una disminució de la participació per part dels treballadors, com també, un descens de jornades no treballades.
  • També han anat lleugerament a la baixa els conflictes resolts, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu. Tot i així, hi ha menys acomiadaments col·lectius, menys suspensions de contracte i menys reduccions de jornada (aquest és gairebé un 50% si ho comparem amb les dades de l’any passat).

  El tercer bloc se centra en les prestacions de la Seguretat Social, diferenciant-se entre les pensions contributives i les prestacions no contributives. En general, les xifres són més elevades en comparació amb l’any anterior. No obstant això, les prestacions de la LISMI (Llei d’Integració Social del Minusvàlid), han baixat un 9,6%, així com les pensions assistencials per malaltia i vellesa. En el cas de les prestacions per desocupació, també, han disminuït un 9,3% els beneficiaris.

  El quart i últim bloc està dedicat a la Immigració.

  • Les autoritzacions de Treball a estrangers han disminuït una mitjana del 17%. Aquesta reducció s’ha donat majoritàriament en els sol·licitants d’origen bolivià, d’un 42,7%, seguit dels procedents de Paraguai (21,6%) i el Marroc (17,8%).
  • Així mateix, en total, s’han registrat més contractes amb estrangers, un 9,6% concretament, d’aquesta manera el motiu pel qual l’afiliació de treballadors estrangers a la Seguretat Social ha augmentat. Amb això, han baixat les prestacions per desocupació a aquest col·lectiu.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034