La fibromiàlgia no va tenir un reconeixement com malaltia per part de l’OMS fins a l’any 1992. Les dificultats per al seu diagnòstic i per a l’avaluació de la seva afectació a la capacitat laboral dels pacients amb fibromiàlgia han estat els dos grans obstacles per a l’obtenció de la incapacitat permanent per aquesta patologia.

En aquest article, Marben Advocats aportem informació rellevant sobre fibromiàlgia i drets laborals, i sobre les possibilitats d’obtenir una incapacitat permanent per aquesta malaltia.

Què és la fibromiàlgia?

La fibromiàlgia és una malaltia crònica i sense una etiologia concreta que es caracteritza per un dolor generalitzat de músculs, lligaments i tendons, no articular. Sol venir acompanyada de fatiga, rigidesa matutina, alteracions cognitives, reduint la qualitat de vida de qui la pateix i fins i tot arribar a ser molt limitant.

Avui dia hi ha cada vegada més pautes per efectuar un diagnòstic més precís, conscienciant cada vegada més la societat sobre els durs efectes d’aquesta malaltia.

Quan es considera que es pateix fibromiàlgia?

I és que al considerar-se el dolor alguna cosa subjectiu, no s’ha reconegut el caràcter de malaltia de la fibromiàlgia fins que no s’han establert uns barems.

Segons els especialistes mèdics, es considera que un pacient pateix fibromiàlgia quan compta amb una història clínica de dolor musculoesquelètic continuat i generalitzat durant un període superior a tres mesos, localitzant aquests dolors en ambdós costats de el cos i especialment en l’esquelet axial, el raquis cervical i al tòrax.

A aquest dolor generalitzat s’ha de sumar també sensibilitat o dolor sever en 11 dels 18 punts de dolor anomenats punts gallet.

Es pot treballar amb fibromiàlgia?

La fibromiàlgia és una malaltia limitant però cal tenir present que cada cas és diferent i algunes persones poden seguir treballant, sent alguna cosa també positiu perquè el pacient no perdi la seva autoestima. Així, un pacient amb fibromiàlgia pot seguir en el seu lloc de treball sempre que mantingui un ritme flexible i gaudeixi d’unes condicions laborals que facilitin l’acompliment de les seves tasques diàries.

Així, podries continuar en el teu lloc laboral si es facilita la teva activitat amb horaris flexibles o una reducció de la jornada laboral, s’estableixen tots els descansos pertinents, a més d’adaptar el teu lloc o lloc de treball perquè no estiguis exposat als efectes de l’aire condicionat o corrents d’aire, a més d’evitar en la mesura possible els moviments bruscos i / o repetitius.

Com es pot aconseguir la incapacitat permanent per fibromiàlgia?

La incapacitat permanent per fibromiàlgia es pot arribar a obtenir però en els casos més greus. Concretament, es tenen en compte aspectes com tenir al menys 11 punts gallet. A més, en la majoria dels casos en què es reconeix la incapacitat permanent ha altres afeccions afegides que suposen en conjunt una important limitació a la capacitat per treballar.

És important tenir en compte que no és la malaltia en si la que comporta el reconeixement d’una incapacitat permanent sinó el efectes que aquesta té en la capacitat laboral de qui la pateix.

Tractant-se d’una malaltia els símptomes solen ser principalment dolor i fatiga, la falta de proves mèdiques que permetin objectivar aquests símptomes com a indicadors del seu grau o intensitat, fan que resulti complex i gens fàcil obtenir el reconeixement d’una incapacitat permanent derivada de fibromiàlgia. En aquest sentit, estadísticament són escassíssimes les Resolucions de l’INSS en què s’hagi reconegut la incapacitat permanent en via administrativa. Per tant en la immensa majoria de casos, l’obtenció d’aquest reconeixement, requereix acudir a la via judicial.

Tot i que no és un procés senzill, si es pot intentar aconseguir una incapacitat permanent absoluta o total depenent de les limitacions que es derivin d’aquesta malaltia i altres associades, i del tipus professió o activitat que es realitzi. Per exemple, si es tracta d’un treball que requereix esforç físic i la malaltia és ja de grau 3 o 4, és a dir ,, intensa o greu, lògicament hi haurà més possibilitats de poder obtenir una incapacitat per fibromiàlgia.

Si estàs diagnosticat de fibromiàlgia, en Marben Advocats podem assessorar i orientar sobre la viabilitat d’obtenir una incapacitat permanent, en grau total o absolut. Per a això comptem, així mateix, amb la col·laboració de perits metges la valoració és essencial per poder oferir una orientació mèdic legal complet.