Tot i que pot no tenir una causa clara, la fibrosi pulmonar és una malaltia freqüentment associada a una alta exposició a la pols de carbó o de sílice, gasos, fums, radiacions, particulat d’asbest o pols de cotó. Aquest és el factor pel qual sol ser coneguda com una malaltia professional, sent susceptible de rebre la incapacitat permanent total o absoluta segons l’estat de salut i les complicacions que es presentin.

En aquest article, Marben Advocats et vam informar sobre què és la fibrosi pulmonar i com aconseguir una incapacitat permanent per fibrosi pulmonar.

Què és la fibrosi pulmonar?

La Fibrosi Pulmonar és una malaltia que pot afectar a persones de qualsevol edat, si bé és freqüent en persones d’entre 50 i 70 anys. Una de les manifestacions més clares és la pèrdua de capacitat respiratòria a causa d’una lesió pulmonar. Com a conseqüència d’aquesta lesió, els pulmons es fan augmentar o cicatritzen comportant una creixent rigidesa de el teixit pulmonar.

El procés de deteriorament de la capacitat respiratòria és lenta i gradual, però suposa un gran impacte en la vida quotidiana de la persona que la pateix amb dificultats per dur a terme el seu treball, així com qualsevol exercici físic que requereixi esforç.

Quins són els símptomes de la fibrosi pulmonar?

Els símptomes més comuns de la fibrosi pulmonar són tos seca, fatiga, mal en músculs i articulacions, dificultat per respirar o dispnea, pèrdua de pes sense una causa aparent i eixamplament de les puntes dels dits de les mans i / o dels peus . La fibrosi pulmonar evoluciona de forma diferent segons cada persona, ja que en alguns casos es produeix un agreujament ràpida de la malaltia, mentre en altres casos l’evolució de la malaltia és més lenta.

Els tractaments són també variats i van des de respiradors artificials per a malalts amb gran dificultat respiratòria, així com, corticosteroides, antibiòtics o immunodepressors que per disminuir la inflamació pulmonar. En alguns casos també s’arriba a valorar la possibilitat de fer un trasplantament pulmonar per millorar la qualitat de vida del pacient.

Com es pot aconseguir la incapacitat permanent per fibrosi pulmonar?

Per poder sol·licitar una incapacitat permanent cal acreditar haver cotitzat un període mínim de temps, a més de passar per un tribunal mèdic que valori el grau d’incapacitat. S’han de complir els requisits fixats per la llei, a més d’una passar per una sèrie de proves i requisits de caràcter mèdic.

Així, un cop valorada la teva situació podràs aconseguir una incapacitat permanent parcial per fibrosi pulmonar si el teu rendiment professional ha experimentat un decrement superior a l’33%, però pots seguir treballant. La incapacitat permanent total es pot sol·licitar si ja s’ha arribat a un punt en la malaltia en què aquesta impossibilita el desenvolupament normal de les tasques bàsiques de la feina. La incapacitat absoluta engloba aquests casos en què el treballador ja no pot realitzar cap tipus d’activitat laboral. Ja el grau de gran invalidesa s’obté quan el malalt a més precisa de l’assistència d’una altra persona per poder desenvolupar-se en la seva vida diària.

Sigui quina sigui la situació, a Marben Advocats oferim un assessorament complet, previ estudi de cada cas, per tal de valorar la viabilitat per obtenir el reconeixement d’una incapacitat permanent.