+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Molts dels negocis que componen el nostre teixit empresarial són empreses familiars. Per tant, és habitual que empresaris contractin els seus fills o altres familiars per prestar serveis dins la seva activitat empresarial.

  Com pot un empresari contractar un familiar?

  A aquests efectes, la llei considera familiars de l’empresari, si hi ha convivència i dependència, a:

  – Cònjuge

  – Descendents

  – Ascendents

  – Altres parents fins a segon grau

  L’article 12 de la Llei General de la Seguretat Social estableix que, excepte prova en contra, aquests familiars no tenen la consideració de treballadors assalariats. Per tant, en cas de ser contractats per l’empresari, hauran estàndards d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. Però, com ja hem dit, excepte prova en contra, és a dir, que si efectivament, tot i ser familiar de l’empresari, la relació laboral compleix els requisits necessaris per entendre com relació laboral, podent provar, podrien ser donats d’alta en el règim general com a treballadors assalariats.

  Com pot un autònom contractar familiars?

  Sí, un autònom pot contractar a familiars, però en principi no podrà fer-ho com a treballadors assalariats mitjançant alta en el règim general de la seguretat social, llevat d’excepcions.

  D’acord amb l’article de la Llei general de la Seguretat Social abans citat, en aquests casos la llei presumeix que no hi ha relació laboral, de manera que el treballador familiar ha de ser donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònom (RETA). Malgrat tot, es tracta d’una presumpció “iuristantum”, és a dir, que es presumeix d’aquesta manera llevat que es demostri el contrari. Per tant, si la relació compleix els requisits legals per a ser considerada com laboral, llavors el treballador familiar podrà ser donat d’alta en el règim general.

  Sense perjudici de l’anterior, la llei preveu una excepció expressa quan el treballador familiar és menor de 30 anys.

  En cas que el familiar sigui de tercer grau o més, no hi ha cap impediment legal perquè sigui contractat com a treballador i donat d’alta en el règim general.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034