Segons les dades recollides en el Ministeri de Treball, són nombrosos els casos de mort en horari laboral com a conseqüència d’un ictus. Als clàssics factors de risc cardiovascular com són la diabetis, la hipertensió arterial, l’obesitat, el sedentarisme, el tabaquisme o el colesterol elevat, cal sumar-li l’estrès derivat de l’entorn laboral.

Sigui com sigui, des Marben Advocats volem que estiguis al corrent de tot per saber en què consisteix la malaltia i com podem aconseguir una incapacitat permanent per ictus.

Què és un ictus?

Un ictus és un accident cerebrovascular que afecta els vasos sanguinis que subministren sang a el cervell, provocant un dany neuronal que pot deixar seqüeles físiques i cognitives bastant greus.

Aquesta malaltia és una de les principals causes de mort actuals, tant en països desenvolupats com en vies de desenvolupament. De fet, s’ha convertit en una de les principals causes de mort en dones i homes, i la principal causa de discapacitat en adults.

Quins són els símptomes de l’ictus?

Hi ha certs factors que augmenten el risc de patir un ictus que no podem controlar, com l’edat o el sexe, però sí que podem adoptar mesures per intentar minimitzar el risc de patir ictus. Les principals causes d’ictus són:

 • Persones majors de 55 anys, el que no vol dir que les persones joves estiguin lliures de patir-lo.
 • El sexe, doncs més de la meitat de les morts produïdes per un ictus són dones.
 • Herència familiar i ètnia. Les possibilitats de patir un ictus augmenten si algun familiar ho ha patit. D’altra banda, hi ha alguns col·lectius ètnics en els quals, segons dades estadístiques, es considera que hi ha més risc de patir malalties com l’ictus.
 • Les persones que recentment han patit un ictus.
 • Pressió sanguínia elevada. S’ha descobert que prop de el 70% dels casos d’ictus es deuen a la hipertensió arterial.
 • Fumar és un factor de risc important.
 • L’excés d’alcohol augmenta la pressió sanguínia.
 • Les persones que pateixen certes malalties cardíaques, sobrepès, colesterol alt o diabetis tenen més possibilitats de patir aquest problema.

Quant als símptomes de l’ictus, tot dependrà de l’àrea de cervell que quedi afectada. Sigui com sigui, aquests són els més freqüents:

 • Confusió sobtada i pèrdua de la parla
 • Dificultat per mantenir l’equilibri o la coordinació
 • Adormiment de certes parts de el cos
 • Mal de cap
 • Problemes sobtats en la vista

Com aconseguir la incapacitat permanent per ictus?

El reconeixement d’una incapacitat permanent (en grau d’absoluta, total o gran invalidesa) dependrà de les condicions en què es trobi la persona afectada. De vegades, el malalt té dret a sol·licitar una gran invalidesa, quan els símptomes que presenti siguin: dèficit en l’equilibri, dificultat en la parla, problemes cognitius i paràlisi.

Un treballador rebrà la incapacitat permanent al patir lesions de gravetat, que no presentin millora tot i haver rebut tractament. El resultat és una limitació total o parcial que dificulta significativament o impedeix al treballador per seguir exercint la seva tasca professional, de vegades fins i tot per al desenvolupament de qualsevol altra activitat laboral.

Davant d’una situació de tal magnitud, l’empleat podrà obtenir una prestació econòmica contributiva per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social o la Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social.

Sigui quin sigui el cas concret que calgui abordar, des Marben Advocats comptem amb l’assessorament necessari per avaluar la viabilitat d’aconseguir una incapacitat permanent.

 


Crida’ns i t’ajudarem 93 531 30 34