+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Incapacitat Permanent

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Què és la Incapacitat Permanent?

  La incapacitat permanent és aquella pensió de tipus contributiu -quan s’ha cotitzat en qualsevol tipus de règim de la Seguretat Social- que s’atorga a un treballador quan presenta unes reduccions anatòmiques o funcionals greus, de caràcter definitiu, ja que no ha d’existir opció que puguin millorar i que aquestes ocasionen una disminució de la seva capacitat laboral.

  Quins requisits he de complir per poder accedir a una Incapacitat Permanent?

  Tal com hem comentat anteriorment, aquest tipus de pensió és de caràcter contributiu. Això significa que per poder optar-hi, cal que hàgim cotitzat prèviament durant un temps determinat al Sistema de la Seguretat Social -sigui bé, al Règim General, al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), al d’Empleada de la Llar o altres règims especials (per a més informació vegeu el següent link) o, bé al Règim Agrari, del Mar o de la Mineria, entre altres.

  Segons el grau d’incapacitat permanent al que vulguem optar -ja que hi ha diversos tipus, tal com enumerem, a continuació-, els requisits de cotització que s’exigeixen són diferents.

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit. Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t.

  Graus d’incapacitat permanent

  • Incapacitat Permanent Parcial

  És aquell tipus d’incapacitat permanent per a la professió habitual que ocasiona al treballador un descens del seu rendiment normal per a la seva professió del 33% o més.

  Dóna lloc a percebre una indemnització a tant alçat, la quantia del qual s’estableix en 24 mensualitats de la base reguladora del treballador.

  Per a més informació podeu anar a la nostra pàgina especialitzada en Incapacitat permanent parcial.

  • Incapacitat Permanent Total

  És aquell grau d’Incapacitat Permanent que ocasiona al treballador una reducció de la seva capacitat laboral i que, per tant, ho inhabilita per a l’exercici de la seva professió habitual.

  En aquests casos, el treballador manté una capacitat laboral restant per poder exercir altres professions diferents de la seva habitual que és per a la qual realment es troba inhabilitat.

  Aquest tipus de pensió d’incapacitat permanent dóna lloc a una pensió vitalícia equivalent al 55% o 75% de la base reguladora del treballador, depenent de l’edat que aquest tingui.

  Per a més informació podeu anar a la nostra pàgina especialitzada en Incapacitat permanent total.

  • Incapacitat Permanent Absoluta

  S’atorga quan el treballador es troba impedit per a la realització de tota professió o ofici.

  Aquest tipus de pensió d’incapacitat permanent dóna lloc a una pensió vitalícia equivalent al 100% de la base reguladora del treballador.

  Per a més informació podeu anar a la nostra pàgina especialitzada en Incapacitat permanent absoluta.

  • Gran Invalidesa

  És aquella situació en què el treballador es troba afecte d’unes pèrdues anatòmiques o funcionals a causa de les quals necessita ajuda de 3a persona per a la realització dels actes bàsics de la vida diària (com és per vestir-se, menjar, dutxar-se, desplaçar-se , entre d’altres).

  Aquest tipus de pensió dóna lloc a una pensió vitalícia equivalent a l’import que correspongui per la pensió d’incapacitat permanent absoluta, més un complement. Limport del complement serà el resultat de sumar el 45% de la base mínima de cotització vigent en el moment del fet causant i el 30% de la darrera base de cotització del treballador.

  Per a més informació podeu anar a la nostra pàgina especialitzada en Gran Invalidesa.

  Altres serveis
  T'AJUDEM
  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Email
  info@marbenabogados.com
  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc

  La indemnización por daños morales en despido nulo

  La indemnització per danys morals en l’acomiadament nul

  Quan un acomiadament és declarat nul, la conseqüència legalment prevista és la readmissió de la persona treballadora al seu lloc de treball i en les mateixes condicions en què estava, o bé, en què li corresponen legalment. Com ja expliquem al nostre article Acomiadament nul per vulneració de la garantia d’indemnitat, dins de les causes que provoquen la declaració nul·litat d’un acomiadament hi ha quan

  Leer más »
  dos pensiones de incapacidad permanente

  ¿Es poden cobrar dues pensions d’incapacitat permanent?

  Tal com estableix la mateixa Llei General de la Seguretat Social, SÍ és compatible cobrar dues pensions d’incapacitat permanent, sempre que les mateixes derivin de règims de la Seguretat Social diferents. Perquè es pugui donar aquest succés, cal que el treballador hagi cotitzat en dos règims diferents de la Seguretat Social i que tingui limitacions funcionals per a aquestes dues professions. Un exemple típic i

  Leer más »
  pension permanente compatible con otras ayudas

  ¿És compatible el cobrament d’una pensó d’incapacitat permanent amb ajudes o altre tipus de pensions?

  Tal com hem exposat en altres articles, la pensió d’incapacitat permanent és aquella paga vitalícia que l’Estat -en aquest cas concret l’INSS– concedeix a aquells treballadors per la impossibilitat que tenen per poder exercir la seva professió habitual o qualsevol tipus de activitat laboral. Per tant, aquesta pensió es pot comparar amb el salari que un treballador –sense tenir limitacions funcionals– pugui arribar a percebre.

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 0 / 5. Vote count: 0

  No votes so far! Be the first to rate this post.

  935 313 034