+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Incapacitat Permanent

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Què és la Incapacitat Permanent?

  La incapacitat permanent és aquella pensió de tipus contributiu -quan s’ha cotitzat en qualsevol tipus de règim de la Seguretat Social- que s’atorga a un treballador quan presenta unes reduccions anatòmiques o funcionals greus, de caràcter definitiu, ja que no ha d’existir opció que puguin millorar i que aquestes ocasionen una disminució de la seva capacitat laboral.

  Quins requisits he de complir per poder accedir a una Incapacitat Permanent?

  Tal com hem comentat anteriorment, aquest tipus de pensió és de caràcter contributiu. Això significa que per poder optar-hi, cal que hàgim cotitzat prèviament durant un temps determinat al Sistema de la Seguretat Social -sigui bé, al Règim General, al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), al d’Empleada de la Llar o altres règims especials (per a més informació vegeu el següent link) o, bé al Règim Agrari, del Mar o de la Mineria, entre altres.

  Segons el grau d’incapacitat permanent al que vulguem optar -ja que hi ha diversos tipus, tal com enumerem, a continuació-, els requisits de cotització que s’exigeixen són diferents.

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit. Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t.

  Graus d’incapacitat permanent

  • Incapacitat Permanent Parcial

  És aquell tipus d’incapacitat permanent per a la professió habitual que ocasiona al treballador un descens del seu rendiment normal per a la seva professió del 33% o més.

  Dóna lloc a percebre una indemnització a tant alçat, la quantia del qual s’estableix en 24 mensualitats de la base reguladora del treballador.

  Per a més informació podeu anar a la nostra pàgina especialitzada en Incapacitat permanent parcial.

  • Incapacitat Permanent Total

  És aquell grau d’Incapacitat Permanent que ocasiona al treballador una reducció de la seva capacitat laboral i que, per tant, ho inhabilita per a l’exercici de la seva professió habitual.

  En aquests casos, el treballador manté una capacitat laboral restant per poder exercir altres professions diferents de la seva habitual que és per a la qual realment es troba inhabilitat.

  Aquest tipus de pensió d’incapacitat permanent dóna lloc a una pensió vitalícia equivalent al 55% o 75% de la base reguladora del treballador, depenent de l’edat que aquest tingui.

  Per a més informació podeu anar a la nostra pàgina especialitzada en Incapacitat permanent total.

  • Incapacitat Permanent Absoluta

  S’atorga quan el treballador es troba impedit per a la realització de tota professió o ofici.

  Aquest tipus de pensió d’incapacitat permanent dóna lloc a una pensió vitalícia equivalent al 100% de la base reguladora del treballador.

  Per a més informació podeu anar a la nostra pàgina especialitzada en Incapacitat permanent absoluta.

  • Gran Invalidesa

  És aquella situació en què el treballador es troba afecte d’unes pèrdues anatòmiques o funcionals a causa de les quals necessita ajuda de 3a persona per a la realització dels actes bàsics de la vida diària (com és per vestir-se, menjar, dutxar-se, desplaçar-se , entre d’altres).

  Aquest tipus de pensió dóna lloc a una pensió vitalícia equivalent a l’import que correspongui per la pensió d’incapacitat permanent absoluta, més un complement. Limport del complement serà el resultat de sumar el 45% de la base mínima de cotització vigent en el moment del fet causant i el 30% de la darrera base de cotització del treballador.

  Per a més informació podeu anar a la nostra pàgina especialitzada en Gran Invalidesa.

  Altres serveis
  T'AJUDEM
  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Email
  info@marbenabogados.com
  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc

  representante de los trabajadores en ordenador

  Drets del representant dels treballadors durant el seu procediment d’acomiadament

  Quan un treballador és objecte d’acomiadament, si l’impugna i l’acomiadament és declarat improcedent, l’empresa pot optar entre readmetre’l i abonar-li els salaris meritats després de l’acomiadament o pagar-li la indemnització legal. No obstant això, quan el treballador acomiadat és representant legal dels treballadors (delegat de personal o comitè d’empresa), aquesta opció no recau a l’empresa sinó al treballador. Per tant, per a un treballador, que

  Leer más »

  Cámaras y grabaciones como prueba para despido

  Descubre como las cámaras de videovigilancia son tomadas como prueba lícita para despido. En su Sentencia de 24 de octubre de 2022, (N. º Resolución 5561/2022), la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, declaró la legalidad de la prueba de videovigilancia aportada por la empresa para justificar el despido de una trabajadora, al haberse indicado la existencia de dichos dispositivos;

  Leer más »

  Acomiadament disciplinari per baix rendiment i productivitat

  <script>{“@context”: “https://schema.org”,”@type”: “FAQPage”,”mainEntity”: [{“@type”: “Question”,”name”: “¿Qué hacer ante un despido disciplinario?”,”acceptedAnswer”: {“@type”: “Answer”,”text”: “Una vez que el trabajador ha sido despedido, por medio de una carta de despido o de forma verbal, y no esté de acuerdo con ello, tendrá 20 días hábiles, sin contar los sábados, domingos y festivos, para impugnarlo. Debe recordarse que lo que la empresa no hubiera establecido en la carta,

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com
  935 313 034
  935 313 034