+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Incapacitat temporal

  EXPERTS EN DRET LABORAL

  Què és la incapacitat temporal

  És aquella situació per la qual un treballador, per motius de salut, no pot exercir, temporalment, les funcions pròpies del seu treball, existint la previsió que pugui produir-se una millora i / o curació que li permeti tornar a exercir el seu treball.

  Col·loquialment és el que es coneix com a “baixa mèdica”. Aquesta incapacitat temporal pot ser de dues classes:

  • Contingència comú: Per accident no laboral o malaltia comuna.
  • Contingència professional: Per accident laboral o malaltia professional.

  El tractament d’una i altra contingència és diferent, ja que en cas de contingència professional serà la Mútua d’accidents de treball que tingui contractada l’empresa, la qual farà el seguiment de la baixa mèdica.

  En cas de contingència comuna, en principi aquesta gestió la portarà l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), llevat que l’empresa tingui expressament contractada amb la Mútua aquest tipus de contingència.

  Necessites assessorament jurídic?

  Ajut per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit.
  Compte amb Marben Advocats i despreocupa’t

  Com funciona la prestació?

  La prestació per incapacitat temporal funciona de la següent manera.

  Si és per contingència professional

  Serà a càrrec de la Mútua des del dia següent a el de baixa mèdica, i l’import de la prestació serà el 75% de la base reguladora (salari prorratejat). I el dia de la baixa l’empresa ha de pagar íntegrament el salari normal com un dia treballat.

  Si és per contingència comuna

  Del 1r a el 3r dia: El treballador no percep res.

  De el 4t al 15è dia: El treballador percep el 60% de la seva base reguladora, a càrrec de l’empresa.

  De el 16è al 20è dia: El treballador percep el 60% de la seva base reguladora, a càrrec de l’entitat gestora (INSS) o de l’entitat col·laboradora (mútua).

  A partir del 21è dia: El treballador percep el 75% de la seva base reguladora, a càrrec de l’entitat gestora (INSS) o de l’entitat col·laboradora (mútua).

  Com es determina la base reguladora?

  Si la incapacitat temporal és per contingències comunes, la base reguladora serà la base de cotització el mes immediatament anterior a aquell en què s’hagi iniciat la baixa mèdica, dividida pel nombre de dies d’aquest mes (si és un salari mensual sempre igual , es divideix per 30, si és per dies, es divideix pel nombre de dies d’aquest mes – 30, 31, 28 o 29 -).

  En canvi, si és per contingències professionals, la base reguladora és el resultat de sumar els conceptes següents:

  1- La base reguladora del mes anterior a el de la baixa mèdica, dividit pel nombre de dies d’aquest mes, excloent la cotització per hores extraordinàries.

  2- suma de cotitzacions per hores extraordinàries de l’any natural anterior, dividit pel nombre de dies de l’any (365).

  En el següent enllaç enllaç es pot obtenir més informació sobre aquesta qüestió, amb les especificitats per a cas de pluriocupació, contractes de treball a temps parcial, contractes formatius, treballadors de el sector agrari, etc.

  Qui realitza el pagament de la prestació?

  Si el treballador que estigui en situació d’incapacitat temporal manté el vincle laboral amb l’empresa, és aquesta la que ha de realitzar el pagament de la prestació al treballador pel sistema anomenat “pagament delegat”.

  D’aquesta manera, quan la prestació que es pagui a el treballador no vagi a càrrec de l’empresa, aquesta realitzarà el pagament a aquest però es descomptarà l’import de la prestació abonada de les liquidacions que hagi d’abonar a la Seguretat Social oa la mútua que es tracti, segons quin sigui el cas.

  El pagament delegat està regulat en l’article 102 de la Llei General de la Seguretat Social.

  Possibilitat de completar a la prestació

  Hi ha la possibilitat que l’empresa pagui a el treballador que es trobi una quantitat addicional en concepte de “complement d’IT”, per pal·liar la disminució d’ingressos que suposa la situació d’incapacitat temporal. Normalment, aquest complement d’IT està previst en el Conveni Col·lectiu d’aplicació, existint una varietat de complements. Per exemple:

  • Complement IT fins al 100% del salari.
  • Complement IT només per a la primera baixa mèdica dins de l’any.
  • Complement IT només per a baixes per accident de treball o malaltia professional.
  • Complement IT només pels 3 primers dies de la baixa mèdica per contingència comuna.
  • Complement IT durant els primers 3 mesos.
  • Complement IT respecte a el salari mensual.
  • Complement IT respecte a el salari mensual i les gratificacions extraordinàries.

  Per tant, com veiem, el tipus de complement i el funcionament pot variar d’un sector a un altre, en funció dels que hagi estipulat en el Conveni Col·lectiu de què es tracti.

  Durada de la incapacitat temporal

  La durada de la incapacitat temporal pot durar 365 dies, i prorrogar fins a 180 dies més. Un cop esgotat el termini màxim, procedirà l’alta mèdica i, si escau, proposta d’incapacitat permanent.

  Com afecta als dies de vacances?

  L’article 38 de l’Estatut dels Treballadors preveu com afecta la situació d’incapacitat temporal a les vacances anuals.

  En aquest sentit, si la impossibilitat de gaudi de les vacances es deu a incapacitat temporal derivada de part, embaràs o lactància, o bé a la suspensió del contracte de treball sobre la base dels permisos previstos en l’article 48, apartats 4, 5 i 7, de l’Estatut dels Treballadors, en aquests casos es tindrà dret a gaudir de les vacances pendents en una altra data diferent, sense limitació de temps.

  En canvi, si la incapacitat temporal és per contingències diferents de les anteriors, les vacances pendents es podran gaudir després de la finalització de la incapacitat temporal però dins dels 180 dies següents a la finalització de l’any en què s’hagin meritat.

  Altres serveis
  T'AJUDEM
  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Email
  info@marbenabogados.com
  MANTINT INFORMAT

  Notícies del bloc

  La indemnización por daños morales en despido nulo

  La indemnització per danys morals en l’acomiadament nul

  Quan un acomiadament és declarat nul, la conseqüència legalment prevista és la readmissió de la persona treballadora al seu lloc de treball i en les mateixes condicions en què estava, o bé, en què li corresponen legalment. Com ja expliquem al nostre article Acomiadament nul per vulneració de la garantia d’indemnitat, dins de les causes que provoquen la declaració nul·litat d’un acomiadament hi ha quan

  Leer más »
  dos pensiones de incapacidad permanente

  ¿Es poden cobrar dues pensions d’incapacitat permanent?

  Tal com estableix la mateixa Llei General de la Seguretat Social, SÍ és compatible cobrar dues pensions d’incapacitat permanent, sempre que les mateixes derivin de règims de la Seguretat Social diferents. Perquè es pugui donar aquest succés, cal que el treballador hagi cotitzat en dos règims diferents de la Seguretat Social i que tingui limitacions funcionals per a aquestes dues professions. Un exemple típic i

  Leer más »
  pension permanente compatible con otras ayudas

  ¿És compatible el cobrament d’una pensó d’incapacitat permanent amb ajudes o altre tipus de pensions?

  Tal com hem exposat en altres articles, la pensió d’incapacitat permanent és aquella paga vitalícia que l’Estat -en aquest cas concret l’INSS– concedeix a aquells treballadors per la impossibilitat que tenen per poder exercir la seva professió habitual o qualsevol tipus de activitat laboral. Per tant, aquesta pensió es pot comparar amb el salari que un treballador –sense tenir limitacions funcionals– pugui arribar a percebre.

  Leer más »
  - T'AJUDEM EN EL QUE NECESSITIS -

  Necessites assessorament jurídic? Contacta amb nosaltres

  Si necessites ajuda per tramitar qualsevol tipus d’acomiadament, indemnització, tràmit… Compta amb Marben Advocats i despreocupa’t. Posa’t a les mans de professionals.

  Telèfon de contacte
  93 531 30 34
  Correu electrònic
  info@marbenabogados.com

  How useful was this post?

  Click on a star to rate it!

  Average rating 5 / 5. Vote count: 1

  No votes so far! Be the first to rate this post.

  935 313 034