És aquella situació per la qual un treballador, per motius de salut, no pot exercir, temporalment, les funcions pròpies del seu treball, i hi ha la previsió que pugui produir-se una millora i / o curació que li permeti tornar a exercir el seu treball.

Col·loquialment és el que es coneix com a “baixa mèdica”. Aquesta incapacitat temporal pot ser de dues classes:

Contingència comuna: Per accident no laboral o malaltia comuna.
Contingència profesional: Per accident laboral o malaltia professional.
El tractament d’una i altra contingència és diferent, ja que en cas de contingència professional serà la Mútua d’accidents de treball que tingui contractada l’empresa, la qual farà el seguiment de la baixa mèdica.

En cas de contingència comuna, en principi aquesta gestió la portarà l’Institut Nacional de la Seguretat Social, llevat que l’empresa tingui expressament contractada amb la Mútua aquest tipus de contingència.

Durada màxima de la baixa per incapacitat temporal

Pel que fa a la prestació per incapacitat temporal, funciona de la següent manera.

Si és per contingència professional: Serà a càrrec de la Mútua des del primer dia de baixa mèdica, i l’import de la prestació serà el 75% de la base reguladora (salari prorratejat).

En canvi, si és per contingència comuna, el funcionament serà el següent:

Del 1r al 3r dia: El treballador no percep res.
Del 4t al 15è dia: El treballador percep el 60% de la seva base reguladora, a càrrec de l’empresa.
Del 16è al 20è dia: El treballador percep el 60% de la seva base reguladora, a càrrec de l’entitat gestora (INSS) o de l’entitat col·laboradora (mútua).
A partir del 21è dia: El treballador percep el 75% de la seva base reguladora, a càrrec de l’entitat gestora (INSS) o de l’entitat col·laboradora (mútua).
La durada de la incapacitat temporal pot durar 365 dies, i prorrogar-se fins a 180 dies més. Un cop esgotat el termini màxim, procedirà l’alta mèdica i, si escau, proposta d’incapacitat permanent.


Truca’ns i t’ ajudarem 93 531 30 34