Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJ) ha condemnat al Ministeri de Defensa a indemnitzar una antiga treballadora interina com si fos fixa. S’aplica la sentència de la Justícia Europea que el passat mes de setembre exigia els mateixos drets per als treballadors fixos i els temporals. Tot just un mes després que el Tribunal de Justícia Europea fallés que aquesta sentència era discriminatòria, els interins hauran de cobrar el mateix que els fixos.

El TSJ no ha tingut altra opció que assumir que havia de donar la raó a una interina que va treballar durant 7 anys al Ministeri de Defensa. Segons la sentència, no es pot discriminar l’afectada per la seva extinció laboral i haurà de ser indemnitzada amb 20 dies de salari per any de servei, és a dir, amb la mateixa indemnització prevista per a l’acomiadament objectiu (procedent), el que obre una nova via per a aquelles persones amb contracte de treball d’interinitat. Igual que un altre treballador al que se li comuniqui un acomiadament objectiu, haurà de cobrar 20 dies per any treballat, d’aquesta manera percebrà més de 6000 €.

El Govern estudiarà la sentència per buscar el seu encaix legal i procedir, si escau, a una modificació de la normativa per donar cabuda a aquest supòsit. Des dels sindicats destaquen la gran importància que tenen aquestes sentències a nivell laboral. També recorden que el contracte laboral d’interinitat no s’ha modificat des de l’any 1980.

Actualment, per al contracte de treball d’interinitat, previst a l’article  15.1, c) de l’Estatut dels Treballadors i a l’article 4 del Reial Decret 2720/1998, de 18 de desembre, que el desenvolupa, i en el, no es preveu cap tipus d’indemnització a la finalització del mateix. En canvi, els rescats contractes de treball de caràcter temporal només tenen prevista una indemnització de 12 dies de salari per any de servei. És lògic pensar, que aquests pronunciaments judicials afectaran, no només al contracte de treball d’interinitat incorporant una indemnització de 20 dies de salari per any de servei, sinó també als altres contractes temporals augmentant el seu mòdul indemnitzatori de 12 a 20 dies de salari per any de servei. Doncs, entenem que el contrari seria anar contra aquest principi que treballadors indefinits i temporals gaudeixin dels mateixos drets laborals.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Marben Abogados laboralistas

Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.