+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  L’alcoholèmia d’un treballador pot justificar el seu acomiadament per causes disciplinàries. Concretament, el article 54.1 de l’estatut dels Treballadors preveu que l’empresari pot decidir l’extinció del contracte de treball en base a un incompliment greu i culpable de l’empleat. I, en l’apartat 2, f) del mateix article es preveu com a incompliment contractual “L’embriaguesa habitual o toxicomania si repercuteixen negativament en el treball”.

  Així doncs, quan un treballador acudeix, de forma habitual, al seu lloc de treball sota els efectes de begudes alcohòliques o de drogues, afectant això al seu treball, hi haurà un causa justificada perquè l’empresari procedeixi al seu acomiadament disciplinari.

  Requisits perl’acomiadament disciplinari

  Hem de posar l’accent en 2 elements: a) Habitualitat; i b) Que repercuteixi en el seu treball.

  • Habitualitat:

   

  Si és tracta d’una conducta aïllada o no habitual, això no justificaria l’acomiadament disciplinari. Però, això no vol dir que aquesta conducta hagi de quedar impune, ja que l’empresari podrà acudir a mesures disciplinàries menys greus que un acomiadament, com pot ser la imposició d’una sanció.

   

  • Que repercuteixi en el seu treball:

   

  Un altre requisit per a que l’alcoholèmia o la toxicomania puguin justificar un acomiadament, és que tinguin incidència en el treball. Si això no es produeix, l’acomiadament no quedaria justificat. Si bé, com ja hem assenyalat, això no obstaria per a que l’empresari pogués sancionar la conducta del treballador.

  Procediment per l’acomiadament disciplinari

  En cas que l’empresari entengui que el treballador acudeix de forma habitual en un estat de embriaguesa o toxicomania repercutint negativament en el seu treball, pot decidir procedir a l’acomiadament disciplinari del treballador. Per a això, haurà de lliurar-li una carta per escrit comunicant l’acomiadament i la data en efectes d’aquest, i explicant de forma clara i suficient les causes en què es basa aquest acomiadament. Si el treballador decideix impugnar judicialment l’acomiadament, l’empresari tindrà la càrrega de provar les causes de l’acomiadament disciplinari. Per tant, si les parts no arriben a un acord previ, se celebrarà un judici en el qual el empresari haurà d’aportar proves que acreditin que el a treballador acudia de forma habitual en situació de embriaguesa o toxicomania i que això repercutia negativament en el seu treball.

  Si el Jutjat entén provades les causes, ha de declarar l’acomiadament procedent. En canvi, si no les entén provades, ha de declarar l’acomiadament improcedent o, segons els casos, l’acomiadament nul. Ambdues parts poden recórrer la sentència del Jutjat.

  En conclusió, queda clar que l’alcoholèmia i la toxicomania poden justificar un acomiadament disciplinari, però caldrà que més concorrin uns requisits que la llei estableix com a necessaris perquè sigui un acomiadament procedent.


  Daniel Martínez Benito

  Advocat laboralista de MARBEN ADVOCATS

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034