Quan parlem de MPOC estem fent referència a la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica, és a dir, una malaltia que afecta la salut dels pulmons i que provoca complicacions per respirar.

En funció del grau d’MPOC és possible sol·licitar una incapacitat permanent. En Marben Advocats anem a explicar com sol·licitar la incapacitat per MPOC i altres dades relacionades amb aquest tema que poden ser del teu interès.

Què és MPOC

Tal com hem comentat en la introducció a aquest article, MPOC són les sigles que fan referència a la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica. Es tracta d’una malaltia comuna que se sol presentar de dues formes diferents:

 

Bronquitis crònica: el pacient pateix d’una tos prolongada amb mucositat

Emfisema: és una condició que acaba danyant els pulmons de forma greu

 

L’àmplia majoria de persones que pateixen MPOC, experimenten una combinació d’ambdues malalties i, per això, la malaltia és greu i pot requerir la baixa laboral permanent.

 

Causes i símptomes de MPOC

La causa principal de l’aparició de MPOC és el tabac. Una persona fumadora té més possibilitats de patir MPOC que una persona que no fuma; però, no tots els fumadors pateixen MPOC.

Una altra causa que pot comportar que un pacient tingui MPOC és que no tinguin una proteïna que es coneix amb el nom d’alfa-1 antitripsina i, per tant, aquesta deficiència pot fer que aparegui emfisema.

Els símptomes de MPOC més comuns són els següents:

 

– Tos abundant que pot anar acompanyada de flegma o no

– Infeccions respiratòries

– Problemes per respirar

– Fatiga

– Sibilàncies

 

De totes maneres, sempre ha de ser un professional de la salut qui determini si els símptomes que experimenta la persona són deguts a la MPOC o a qualsevol altra malaltia respiratòria. Els símptomes es poden confondre amb altres condicions com refredats, grip o altres malalties comunes.

Com demanar la incapacitat permanent per MPOC

La MPOC pot comportar la incapacitat o baixa permanent però això és una cosa que sempre dependrà de l’examen d’un metge i de la valoració professional de cada cas.

I és que depenent de l’estat de salut del pacient és possible que el metge recomani la incapacitat permanent, cosa que passa quan la malaltia està en les seves fases greus o molt greus.

En el cas de la MPOC, es pot obtenir una incapacitat permanent quan la persona treballa en un sector en què hi ha una alta exigència física, una situació d’estrès, etcètera.

També en aquells casos en què, a més de MPOC, la persona pateix altres patologies que poden fer que la respiració sigui més complicada.

Perquè l’afectat pugui obtenir un reconeixement d’una incapacitat permanent de la Seguretat Social és important que s’acrediti amb proves mèdiques que el seu estat de salut li impedeix exercir la seva professió (IP total) o qualsevol tipus de professió (IP absoluta).

Si necessita assessorament al respecte pot contactar amb Marben Advocats, on oferim un assessorament per determinar la viabilitat de sol·licitar la incapacitat permanent, i en tal cas donar l’assistència legal necessària per fer-ho.

 


Crida’ns i t’ajudarem 93 531 30 34