Com es regulen les hores extres?

Com es regulen les hores extres?

  La realització d’hores extraordinàries és una pràctica molt habitual a moltes empreses. No obstant això,el treballador no sempre percep el que li correspon per les hores efectivament treballades. En general, i llevat d’excepcions concretes, les hores extraordinàries no són obligatòries…

  Seguir llegint
  Com impugnar un acomiadament col·lectiu

  Com impugnar un acomiadament col·lectiu

   L’acomiadament col·lectiu, previst a l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors, consisteix en l’extinció de contractes de treball fonamentada en causes objectives que poden ser econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció. Amb la reforma laboral de 2012 de l’Estatut dels Treballadors,…

   Seguir llegint