Excedència Voluntària

Excedència Voluntària

  L’excedència voluntària, prevista en l’article 46 de l’Estatut dels Treballadors, és un dret de tot / a treballador / a per suspendre el seu contracte de treball durant un període de temps sense necessitat de justificar el motiu, i per…

  Seguir llegint
  Estàs patint mobbing?

  Estàs patint mobbing?

   L’assetjament laboral o mobbing fa molts anys que existeix, però amb la crisi econòmica, podem dir que hi va haver un increment de casos d’aquest tipus. Així mateix, hi cada vegada més informació sobre aquesta matèria, cada vegada més treballadors…

   Seguir llegint