+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Una de les principals preocupacions existents encara avui dia, a causa del gran impacte de la crisi econòmica en molts sectors empresarials, és l’elevat nombre de persones en situació d’atur, a més de la poca existència de recursos per a aquests aturats.

  Quines opcions hi ha?

  El Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social ha disposat diferents tipus d’ajudes i programes dels quals els treballadors es poden beneficiar sempre que compleixin uns requisits determinats. A continuació exposem una breu explicació de cada un d’ells, remetent a consultar la pàgina web del Ministeri per als que tinguin interès en conèixer tots els detalls sobre els requisits i tràmits a seguir.

   

  • Prestació per atur de nivell contributiu: és la prestació més coneguda i sol·licitada pels ciutadans. Per poder accedir a aquesta prestació, prèviament el treballador haurà d’haver complert una sèrie de requisits:

  – Estar afiliat i en situació d’alta a la Seguretat Social.

  – Trobar-se en situació legal d’atur.

  – Acreditar disponibilitat per buscar activament ocupació.

  – Haver cotitzat a la Seguretat Social un mínim de 360 dies dins dels 6 anys anteriors a la seva situació legal d’atur.

  – No haver complert l’edat per causar el dret a la pensió.

  – Inscriure en el SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal).

  – No estar en causa d’incompatibilitat.

  El SEPE (abans INEM) és un organisme estatal autònom que depèn del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social encarregat de gestionar i controlar aquesta prestació per a fiscalitzar que no hi hagi cap tipus de frau i irregularitat.

  • Prestacions per desocupació de nivell assistencial: aquest segon tipus de prestació està prevista per a persones que es troben inscrites com a demandants de treball durant un mes, sense haver rebutjat cap tipus d’oferta de treball, i que no obtenen una renda superior al 75% del SMI (Salari Mínim Interprofessional). Els beneficiaris d’aquesta prestació podran ser:

  – Treballadors que hagin esgotat la prestació per desocupació i tinguin responsabilitats familiars.

  – Treballadors emigrants retornats.

  – Treballadors majors de 45 anys que hagin esgotat la prestació per desocupació.

  – Treballadors majors de 55 anys.

  – Treballadors que no hagin abonat el període mínim de cotització per accedir a la prestació contributiva.

  – Alliberats de presó i en remissió de condemna per desintoxicació.

  – Treballadors declarats capaços plenament o invàlids parcialment.

   

  • Protecció per atur dels treballadors eventuals agraris: els treballadors eventuals agraris són aquells que presten serveis de forma periòdica però durant un temps dins de l’any, una “temporada”. Per exemple, anar a recollir fruita dos mesos o a recollir les vinyes quan és l’època de la verema. Es tracta d’un tipus d’un règim laboral especial, que per percebre la prestació es tindran en compte alguns elements dels quals uns seran els períodes d’activitat i inactivitat.
  • Programa de Renda Activa d’Inserció: ja vam parlar d’això aquí al blog. És un programa que té com a objectiu ajudar les persones aturades a tornar al mercat de treball. Per això, es tracta d’un programa integral que inclou polítiques actives d’ocupació. Aquest programa està gestionat pel SEPE. Així mateix, per poder ser beneficiari d’aquest programa el treballador aturat ha de ser menor de 75 anys.
  • Programa de requalificació professional de les persones que esgoten la seva protecció per desocupació: orientat a les persones desocupades que esgotin qualsevol prestació d’atur, sense tenir dret a cap més. Aquest programa vol impulsar la requalificació de les persones desocupades proporcionant una ajuda econòmica. Per beneficiar-se d’això no es poden tenir rendes de cap tipus que superin el 75% del salari mínim interprofessional (i aquí s’inclouen salaris socials, renda mínima d’inserció i / o ajudes per part d’administracions públiques diverses tant del beneficiari com dels membres de la seva unitat familiar).
  • Tràmits en línia de prestacions a través de la seu electrònica del SEPE, accessible a través de la URL: https://sede.sepe.gob.es. Molts dels tràmits esmentats poden fer-se avui dia a Internet, de manera que no cal desplaçar-se físicament a les oficines. És possible donar-se d’alta i de baixa, presentar diferents tipus de sol·licituds o incorporar-se als programes diversos als quals, segons els requisits, és possible acollir-se.

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034