Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

Tal com hem exposat en altres articles, la pensió d’incapacitat permanent és aquella paga vitalícia que l’Estat -en aquest cas concret l’INSS– concedeix a aquells treballadors per la impossibilitat que tenen per poder exercir la seva professió habitual o qualsevol tipus de activitat laboral.

Per tant, aquesta pensió es pot comparar amb el salari que un treballador –sense tenir limitacions funcionals– pugui arribar a percebre.

És per això que, hi ha tota una sèrie d’ajudes i prestacions que no són compatibles amb aquesta pensió d’incapacitat permanent i d’altres que, per contra, sí que ho són, tal com veurem tot seguit.

 • Prestacions i ajuts compatibles amb la pensió d’incapacitat permanent

 • Pensió d’orfandat
 • Pensió de viduïtat
 • Prestació per desocupació (sempre que només tinguem concedida una incapacitat permanent total)
 • Renda Mínima Garantida de la Ciutadania
 • Prestacions i ajudes no compatibles amb la pensió d’incapacitat permanent

 • Pensió de jubilació
 • Pensions No Contributives (com les de jubilació i incapacitat permanent)
 • Ingrés Mínim Vital
 • Assegurança Obligatòria de Vellesa i Invalidesa
 • Subsidi per a persones majors de 52 anys
 • Subsidi per a persones majors de 52 anys
 • Renda Activa d’Inserció

És important sempre tenir informes mèdics en què es plasmi la situació del malalt i acudir a un expert perquè determini si realment hi ha opcions o no de poder tramitar un grau d’incapacitat permanent.

Si tens dubtes sobre les diferents pensions o subvencions esmentades en aquest article pots contactar amb Marben Advocats; estem acostumats a tractar aquest tipus de situacions per obtenir un grau d’incapacitat permanent i seguir millorant la qualitat de vida dels nostres clients.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Marben Abogados laboralistas

Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.