+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  pension-contributiva

  Les pensions no contributives són aquell tipus de pensions que es concedeixen a aquells ciutadans que, malgrat no haver cotitzat res o no el que és necessari en cap dels règims de la Seguretat Social, es troben en una situació de necessitat protegible.

  Modalitats de pensions no contributives

  Hi ha dos tipus de pensions no contributives:

  Per Invalidesa

  Es pot sol·licitar quan es compleixen els següents requisits:

  • Trobar-se en una edat que oscil·li entre els 18 i els 65 anys.
  • Tenir residència a Espanya i haver-hi residit durant un període mínim de 5 anys, dels quals 2 han de ser consecutius i immediatament anteriors a la data de la sol·licitud d’aquesta pensió.
  • Tenir reconegut un grau de discapacitat del 65% o superior.
  • No tindre ingressos suficients propis. Això passa quan els ingressos anuals siguin inferiors a l’import de 5.899,60 euros i residim sols a la unitat familiar.
  • No obstant això, cal tenir en compte que si residim al mateix domicili amb més persones, aquests límits quant als ingressos varien, ja que la unitat familiar ja no estaria composta per una sola persona.

   

  • Convivència amb el cònjuge i/o parents consanguinis de segon grau:
  Nº convivents €/Any
  2 10.029,32
  3 14.159,04
  4 18.288,76

   

  • Si algun dels parents consanguinis amb què es conviu són pares o fills:
  Nº convivents €/Any
  2 25.073,30
  3 35.397,60
  4 45.721,90

  Hem de tenir en compte que aquesta pensió d’Invalidesa No Contributiva es pot extingir per alguna de les causes següents:

  • Deixar de ser resident espanyol o de residir a Espanya
  • Disposar d’ingressos suficients
  • Perdre el grau del 65% de discapacitat o disminuir-ne el percentatge del mateix
  • Per mort del pensionista

  Per Jubilació

  Es pot sol·licitar quan es compleixen els següents requisits:

  • Tenir 65 anys.
  • No tindre ingressos suficients propis. Això passa quan els ingressos anuals siguin inferiors a l’import de 5.899,60 euros i residim sols a la unitat familiar.

  No obstant això, cal tenir en compte que si residim al mateix domicili amb més persones, aquests límits quant als ingressos varien, ja que la unitat familiar ja no estaria composta per una sola persona.

  • Convivència amb el cònjuge i/o parents consanguinis de segon grau:
  Nº convivents €/Any
  2 10.029,32
  3 14.159,04
  4 18.288,76
  • Si algun dels parents consanguinis amb què es conviu són pares o fills:
  Nº convivents €/Any
  2 25.073,30
  3 35.397,60
  4 45.721,90

   

  Igual que passa amb la pensió No Contributiva d’Invalidesa, aquest tipus de pensió es pot extingir per alguna de les causes següents:

  • Deixar de ser resident espanyol o de residir a Espanya
  • Disposar d’ingressos suficients
  • Per mort del pensionista

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034