+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Sentencia TS contrato obra y servicio

  Abans de parlar sobre la necessitat de contractar un advocat laboralista, convé indicar a què es fa referència amb aquesta expressió. En poques paraules, un advocat laboralista és un lletrat especialitzat en Dret del Treball o Dret Laboral.

  La legislació laboral ha anat canviant amb el pas del temps, i en els últims anys de forma molt acusada, degut tant a canvis a nivell polític com per la conjuntura econòmica. Per aquest motiu, la contractació dels serveis d’un advocat laboralista és clau tant per a empreses com per a treballadors, ja que és el professional que coneix aquesta normativa amb tots els seus canvis i, així mateix, l’aplicació que els tribunals fan de la mateixa, és a dir, la jurisprudència.

  A continuació, exposem algunes de les raons per és molt recomanable:

   

   Raons per contractar un advocat laboralista

  • Informativa: Assessorar-se amb un advocat laboralista permet informar-se de les implicacions legals que es desprenen de la realitat laboral. Conèixer quines són aquestes és fonamental per saber si s’estan respectant els drets, si escau realitzar alguna actuació o si tot està correcte. Per exemple, un treballador que pateix assetjament laboral li interessarà saber quines accions preveu la llei per denunciar la seva situació i què es pot reclamar, així com, que proves seran necessàries per demostrar aquesta situació.

   

  • Preventiva: Anticipar-se a una possible situació futura obtenint un assessorament previ pot ser crucial per evitar conseqüències negatives. Per exemple, un treballador que creu que li va a ser acomiadat, li interessarà saber quins documents ha de signar i com, i quan es tractarà d’un acomiadament improcedent. O bé, si una empresa vol adoptar un decisió com, per exemple, un acomiadament objectiu, ha de tots els requisits legals perquè aquest acomiadament sigui correcte i, per tant, minimitzar el risc que aquesta decisió fos revocada en un futur i assegurar que sigui un acomiadament procedent.

   

  • Estalvi: A més del lògic estalvi de temps que suposa el delegar en un professional que coneix l’àmbit jurídic laboral, en ocasions també pot suposar un estalvi econòmic ja que estar degudament assessorat abans d’adoptar una decisió permetrà que aquesta sigui ajustada a dret i, per tant, minimitzarà el risc de possibles conseqüències negatives amb costos econòmics.

   

  • Seguretat: Si es compta amb el coneixement del marc legal, les actuacions que es realitzin en una empresa es podran dur a terme amb la tranquil·litat de saber què és conforme a la normativa i què no ho és.

   

  • Assistència professional: En gairebé de procediment judicial, és imprescindible comptar amb l’assistència d’un professional que conegui tant la normativa substantiva com la processal, per tal d’avaluar les possibilitats d’èxit, saber quan és millor buscar un acord per evitar un judici, així com, quan cal anar a judici, quines preguntes realitzar a testimonis, quan interrogar el contrari, en quines proves incidir per provar el que interessa, etc.

   

  En resum, com tot a la vida, quan ens trobem amb dubtes, discussions o conflictes que tenen a veure amb l’àmbit laboral, tant si s’és una empresa com un treballador, comptar amb l’assessorament o assistència d’un advocat laboralista sempre és la millor decisió.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034