+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  autonomo

  La resposta és sí. La legislació espanyola estableix que és possible treballar com a autònom i assalariat al mateix temps, és a dir, en règim de pluriactivitat, compaginant un negoci emprenedor amb una ocupació en una empresa com a assalariat.

  Ser autònom i assalariat al mateix temps

  La Llei d’Emprenedors del 2013 estableix un tipus de cotització aplicable en cas de pluriactivitat amb jornada laboral a temps complet o parcial superior al 50%. Per tant, un mateix treballador pot estar donat d’alta a la Seguretat Social per estar treballant en una empresa i al mateix temps podrà també estar donat d’alta com a autònom, cotitzant i tributant per separat cadascuna de les activitats a la Seguretat Social i en l’Agència Tributària, respectivament.

  L’import de la quota del RETA

  El treballador amb pluriactivitat haurà d’abonar una quota pel Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) inferior a la que hauria de pagar si es tractés de la seva única activitat, pel fet d’estar ja cotitzant per l’activitat per compte d’altri. A més, el treballador podrà beneficiar d’una bonificació a l’hora de triar la base de cotització, que aquesta serà sempre inferior a la d’un treballador que sigui exclusivament autònom. Aquestes bonificacions són:

  – Durant els 18 primers mesos podrà tenir una reducció de fins al 50% de la base mínima i,

  – Durant els propers 18 mesos, la reducció serà de fins al 75%.

  Per tant, les bonificacions s’estenen per un total de tres anys. És important saber que l’aplicació d’aquestes mesures és incompatible amb una altra classe de bonificacions previstes legalment, com per exemple, la tarifa plana per a autònoms.

  Tributació aplicable

  Com ja hem dit, la pluriactivitat genera una diferent tributació, és a dir, hem de tributar els ingressos com a autònom per una banda i els ingressos com assalariat per una altra.

  • Com a autònom.

  – Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per rendiments d’activitats econòmiques.

  – Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

  • Com a assalariat.

  – Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per rendiments del treball.

   

   Cotització a la Seguretat Social.

  El treballador amb pluriactivitat haurà de cotitzar per dos règims diferents:

  • Com a autònom: pel Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), o bé pel règim alternatiu al RETA previst per a alguns col·lectius com, per exemple, advocats, metges, farmacèutics, …
  • Com a assalariat: Pel règim general de la Seguretat Social, corresponent una part a càrrec del treballador (l’ocupador s’ho dedueix del seu salari mensual i l’ingressa en la Seguretat Social), i una altra part que van a càrrec de l’ocupador ( quota empresarial).

  En definitiva, com hem vist, és perfectament compatible ser treballador assalariat i autònom alhora.

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034