+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Renta Activa de Inserción

  La Renda Activa d’Inserció (RAI) és un ajut per a persones que es troben en situació d’atur i amb moltes dificultats per trobar feina. Normalment són persones que estan en alguna d’aquestes situacions: aturats de llarga durada que tinguin més de 45 anys, emigrants retornats que també siguin majors de 45 anys, persones que han estat víctimes de violència de gènere i persones que tenen una discapacitat igual o superior al 33%.

   Quins són els requisits per accedir a la Renda Activa d’Inserció?

  • Es poden beneficiar aquelles persones desocupades que estiguin inscrites com a demandants d’ocupació i mantenir la situació durant tot el temps que s’estigui percebent la prestació, així com subscriure el compromís d’activitat.
  • Tenir menys de 65 anys.
  • No tenir ingressos mensuals propis que superin el 75% del Salari Mínim Interprofessional (SMI).
  • Si es té parella, fills menors de 26 anys o majors discapacitats o bé menors acollits, llavors s’haurà de sumar el total de les rendes (inclòs el sol·licitant) i dividir-ho pel nombre de membres que té la família. Es podrà sol·licitar si amb tot no se supera el 75% del SMI.
  • No haver estat beneficiari del programa durant l’any anterior, excepte algunes excepcions (persones amb discapacitat o víctimes de violència domèstica). Tampoc podran aquells que ja hagin percebut el màxim tres anualitats del RAI.
  • Per veure les condicions concretes d’aturats de llarga durada, persones amb discapacitat, emigrants retornats i víctimes de violència de gènere, es pot accedir mitjançant el següent enllaç.

  Durada de la RAI i la seva quantia

  Es podrà rebre la prestació durant 11 mesos sense possibilitat immediata de pròrroga, i la quantitat serà el 80% de l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM).

  A part d’això, es podran rebre altres prestacions complementàries:

  • Si s’és o s’ha estat víctima de violència de gènere o violència domèstica i s’ha hagut de canviar de residència l’any abans de sol·licitar la RAI o mentre s’està rebent la prestació, es podrà rebre una aportació extra de fins a tres mesos en un pagament únic.
  • Si es comença a treballar a temps complet i s’ha de suspendre la RAI, es podrà rebre una quantitat corresponent al 25% durant un màxim de 180 dies (sis mesos).

  Quina documentació cal presentar?

  Són diversos els documents que s’han de presentar per poder accedir al programa RAI.

  • En primer lloc s’ha d’aportar el document d’identitat (i el de tota la família si així fos el cas). Els espanyols mitjançant el DNI i els estrangers mitjançant el NIE (número d’identitat d’estrangers) i passaport.
  • Compte bancari on es vulgui rebre el pagament la prestació i del qual sigui titular el sol·licitant.
  • Tots els documents relatius a la família, com ara el llibre de família, certificats de persones amb discapacitat, certificats d’invalidesa o jubilació, etc.
  • Si es forma part d’algun dels grups esmentats anteriorment com a emigrants retornats, o víctimes de violència de gènere o domèstica, s’hauran d’aportar els documents que justifiquin aquestes circumstàncies.

  Tota la documentació aquí esmentada s’ha de presentar a les oficines del SEPE (Servei Públic d’Ocupació Estatal) – abans INEM -, ja sigui de forma electrònica, presencialment a l’oficina, a qualsevol oficina de registre públic estatal, o per correu administratiu.

  La del RAI és un tipus de prestació condicionada a unes circumstàncies molt concretes, de manera que, si es percep incomplint alguna de les obligacions legals, es perd l’ajuda per complet. L’objectiu d’aquest ajut és evitar casos d’exclusió social per manca d’ingressos. És requisit indispensable per mantenir el dret a percebre el RAI estar en recerca activa d’ocupació.

  Pot trobar-se més informació a la pàgina web del SEPE.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034