+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Per accedir a la pensió d’atur, hem de distingir entre la prestació contributiva per desocupació de les prestacions no contributives o conegudes també com ajudes.

  En aquest article ens centrarem en la prestació per desocupació contributiva.

  Prestació per atur contributiva

  Per percebre aquest tipus de prestació s’han de complir una sèrie dues condicions bàsiques:

  1a) Tenir cotitzat i temps mínim.

  2a) Que l’última relació laboral hagi finalitzat per causes diferent a una baixa voluntària.

  Període cotitzat i període de prestació

  El temps mínim que cal tenir cotitzat per tenir dret a percebre la prestació contributiva per desocupació és d’ 1 any, generant el dret a la seva percepció durant 4 mesos.

  I el temps màxim cotitzat és de 6 anys, generant el dret a percebre la prestació durant 2 anys.

  Per tant, qualsevol període cotitzat que estigui entre 1 i 6 anys, generarà el dret a percebre la prestació per atur pel temps que proporcionalment correspongui.

  Per exemple, si a 1 any li corresponen 4 mesos i a 6 anys li corresponen 2 anys, podem fer la següent equivalència:

   

  COTITZACIÓ PRESTACIÓ

  ————————————————– —-

  1 any 4 mesos

  2 anys 8 mesos

  3 anys 1 any

  4 anys 1 any i 4 mesos

  5 anys 1 any i 8 mesos

  6 anys 2 anys

  * Òbviament, les fraccions de temps també suposaran la modulació proporcional del temps de percepció de la prestació.

  A quant ascendeix la prestació per desocupació en 2019

  Per determinar l’import de la prestació o pensió d’atur, primer cal determinar la base reguladora, que es fixa tenint en compte les dels últims 6 mesos, fent una mitjana de les mateixes en cas que hagin estat diferents.

  Per exemple, si la base reguladora de tots els mesos era 1.400.- €, no serà necessari calcular cap mitjana ja que la base reguladora per calcular la pensió serà 1.400.- €; En canvi, si durant els últims 6 mesos de treball les bases van ser 1.000.- €, 1.100.- €, 1.300.- €, 1.050.- €, 950.- €, 1.200.- €, haurem de calcular la mitjana que ens donarà 1.100.- €, i aquest serà l’import de la base reguladora per calcular la prestació per desocupació.

  Doncs bé, un cop determinada la base reguladora, la regla serà la següent:

   

  – Durant els 6 primers mesos l’import de la pensió serà el 70% de la base reguladora (980.- € al 1r exemple, i 770.- € en el 2n exemple).

  – A partir del 7è mes endavant l’import de la pensió serà el 50% de la base reguladora (700.- € al 1r exemple, i 550.- € en el 2n exemple).

   

  No obstant això, hi ha uns imports màxims i mínims per a la prestació, que són els següents:

  Pensió màxima:

  – Si no té fills: 1.098,09.- €

  – Si té 1 fill: 1.254,86.- €

  – Si té més d’1 fill: 1.411,83.- €

  Pensió mínima:

  – Si no té fills: 501,98.- €

  – Si té 1 fill o més: 671,40.- €

  Tenint en compte aquests mínims i màxims, hi ha matisos a la regla del 70% i 50% d el base reguladora, ja que hi haurà situacions en què a causa de la base de cotització que es tingui, en la pràctica l’import de la prestació a percebre no variarà en tot el període de precepción.

  Per a això, hem de tenir en compte que per 2019 la base reguladora mínima és de 1.050.- € i la màxima de 4.070,10.- €.

  Per exemple, si un treballador té una base reguladora de 3.200.- €, com tant el 70% com el 50% estarien per sobre de la pensió màxima, l’import a percebre durant els 2 anys sempre seria el mateix.

  Cal tenir en compte que tots aquests imports es refereixen a casos en què la relació laboral era a temps complet, de manera que caldrà fer el càlcul proporcional en cas de jornades a temps parcial.

  Finalment, informem que hi ha un aplicatiu a la pàgina web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)  en el qual es pot fer un càlcul de la prestació que ens correspondria percebre mitjançant una simulació.

  Per a això, cal accedir al següent enllaç: Programa d’autocàlcul de la prestació.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034