+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  contrato temporal

  Es poden celebrar contractes verbalment i seran perfectament vàlids, llevat que per llei s’exigeixi alguna formalitat, com que es faci per escrit, o que es faci en escriptura pública. La veritat és que cada dia realitzem múltiples transaccions verbals sense adonar-nos, però es tracta d’actes de poca entitat.

  Quan parlem d’una relació laboral, cal conèixer bé la normativa per saber quines implicacions pot suposar que el contracte de treball sigui verbal.

  En primer lloc, hem de dir que el contracte de treball verbal és perfectament vàlid, però en modalitats concretes s’exigeix ​​que es faci per escrit.

  Si això s’incompleix, no comportarà que el contracte s’anul·li, però sí que no es reconegui amb aquesta modalitat concreta. L’article 8.2 de l’Estatut dels Treballadors preveu que han de constar per escrit els següents contractes de treball:

  – Contracte per a la formació i l’aprenentatge.

  – Contracte de pràctiques.

  – Contracte a temps parcial.

  – Contractes temporals de durada superior a 4 setmanes.

  – Contracte per obra o servei determinat.

  – Contracte per a treball a distància.

  – Contractes celebrats a Espanya amb empreses espanyoles per treballar a l’estranger.

  Si aquests contractes no es realitzen per escrit, llevat que es provi el contrari, s’entendran indefinits i a temps complet.

   

  El treballador i empresari tenen dret a exigir que el contracte es formalitzi per escrit, fins i tot quan la relació laboral ja s’hagi iniciat.

  L’empresa està obligada a donar d’alta al treballador en el règim de la Seguretat Social que correspongui. En cas de no fer-ho, pot comportar sancions i que se li reclamin les cotitzacions no abonades.

  Quina validesa té el contracte de treball verbal?

  Quan el contracte de treball s’hagi celebrat de forma verbal, si el treballador vol reclamar els seus drets haurà de provar l’existència de la relació laboral. Si es va procedir a l’alta en Seguretat Social del treballador, serà fàcil provar la relació laboral durant el període en què hagi estat d’alta com a empleat de l’empresa. No obstant això, si no es va produir l’alta en Seguretat Social, seran necessaris mitjans de prova com:

  – Testimonis: Persones que hagin presenciat la relació laboral, i que puguin afirmar que aquesta existia, la seva durada, la jornada, etc ..

  – Documents: poden existir comunicacions per correu electrònic, per sms o WhatsApp, entre el treballador i l’empresari.

  – Actes: És possible que el pagament del salari es realitzarà mitjançant ingrés en el compte del treballador. Aquests ingressos poden provar l’existència de la relació laboral.

  Tot treballador que tingui una relació laboral sense contracte per escrit i / o sense alta en Seguretat Social, ha de saber que té els mateixos drets que qualsevol altre treballador i, per tant, pot reclamar el seu drets laborals ja sigui per un acomiadament, per l’impagament del salari, per assetjament laboral, etc. Si bé, com ja hem dit, se li exigirà que prova l’existència de relació laboral. Per a això, sempre el més recomanable és acudir a un advocat laboralista perquè pugui informar i orientar sobre com procedir.

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034