+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  artistas

  L’ article 2.1 de l’Estatut dels Treballadors preveu les anomenades “relacions laborals de caràcter especial“, que estan regulades per la normativa específica amb les seves pròpies particularitats.

  Quines són les relacions laborals de caràcter especial?

  1. Personal d’alta direcció: són aquells treballadors que tenen autonomia i responsabilitat plena dins d’una empresa, i que només es troben delimitats per criteris i institucions directes emanades d’òrgans superiors de govern i administració referents a l’entitat titular. La seva normativa específica és el Reial Decret 1382/1985, 1 agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’ Alta Direcció.
  2. Servei de la llar: són els treballs que es presten pel servei domèstic en el domicili personal i / o familiar de l’empresari. Inclou tasques domèstiques com neteja, jardineria, atenció a alguns dels membres de la família, etc. La retribució salarial no pot ser inferior salari mínim interprofessional. De la seva normativa específica està en el Reial Decret 1620/2011 de 14 de novembre, destaca la possibilitat d’extingir la relació laboral per desistiment de l’ocupador.
  3. Penats en les institucions penitenciàries: les persones que estan com-plint pena privativa de llibertat en centres penitenciaris poden realitzar una activitat laboral, que haurà de ser productives i remunerades. La seva normativa la trobem en el Llei Orgànica 1/1979, de 26 de setembre, General Penitenciària.
  4. Esportistes professionals: La seva normativa específica, que és el Reial Decret 1006/1985 de 26 de juny regula que els esportistes professionals, regula que els esportistes professionals, estableix que la seva retribució sigui la que estableixi el conveni col·lectiu aplicable o bé el contracte individual. Aquesta norma preveu les condicions laborals bàsiques, com ara les jornades, els descansos o els períodes de vacances.
  5. Artistes en espectacles públics: Inclou les activitats artístiques, tant les realitzades en directe lligui un públic com les gravades per a ser emeses amb posterioritat a mitjans (televisió, ràdio, cinema, etc.). Si la seva durada és inferior a deu dies, no es pot establir un període de prova. La seva normativa és específica la trobem en el Reial Decret 1435/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral especial dels artistes en espectacles públics.
  6. Empleats que intervenen en operacions mercantils: Està regulada en el Reial Decret 1438/1985 d’1 d’agost. Suposa l’exercici d’operacions mercantils per compte d’altri, és a dir, el treballador actua sota la denominació d’un representant o mediador, sense assumir el risc i ventura de les operacions mercantils.
  7. Treballadors amb discapacitat que prestin servei en els centres especials de treball: La poden exercir persones amb un grau de minusvalidesa de, al menys, el 33%. Quant als centres especials d’ocupació, són aquells en els quals, al menys el 70% de la plantilla, tingui una minusvalidesa no inferior a l’33%. La seva normativa específica es troba en el Reial Decret 1368/1985, de 17 de juliol, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial dels minusvàlids que treballin en els centres especials d’ocupació, en el Reial Decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment de l’ocupació de les persones amb discapacitat y en el Reial decret llei 5/2006, de 9 de juny, per a la millora del creixement i de l’ocupació.
  8. Treballadors portuaris (estibadors) que prestin servei a través de societats estatals o en ports gestionats per les comunitats autònomes: Només poden ser contractats si prèviament s’han inscrit en el registre-tro especial de treballadors portuaris, a l’oficina d’ocupació. Són contractes de caràcter indefinit i, en cas de celebrar-se amb empreses estibadores constitueixen relació laboral comuna i no serien relació de caràcter especial.
  9. Finalment, l’Estatut dels Treballadors disposa que també seran relació laboral de caràcter especial tots aquells treballs que siguin declara-dues com a tal per una norma.

   

   

   

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034