marben abogados servicios

Particulars:

Els nostres serveis per a particulars inclouen des de l’ assesorament en temes puntuals, la redacció de contractes, la redacció i/o presentació d’escrits, i la defensa tant en judici com fora d’aquest.

Principalment, som advocats a Barcelona pero comptem amb col·laboradors en la resta de províncies. Dins les diferents àrees que abarquem, la nostra principal especialitat es el Dret Laboral. En aquest sentit, el nostre despatx està especialitzat en procediments d’acomiadament objectiu (extinción por causes objetives econmiquès, productives, técniques o organizatives), acomiadament disciplinari, sancions disciplinàries. Comptem amb advocats laboralistes a Barcelona i a la resta de províncies amb experiència y professionalitat contrastades.

Així mateix, assessorem i defensem els drets de treballadors afectats per expedients de regulació d’ocupació o altres mesures de tipus col·lectiu. Per altra banda, comptem amb la col·laboració de pèrits mèdics en matèria de medicina general y especialitats com la psiquiatria, a fin de poder valorar amb el major rigor la viabilitat en assumptes d’incapacitat permanent, incapacitat temporal, impugnació d’altes mèdiques i graus d’invalidesa, amb la finalitat d’obtenir els resultats més positius pels nostres clients.


Empreses y Professionals:

Els nostres serveis per a empreses i professionals inclouen tots els anteriors. Tot i que també oferim l’opció de contractar els nostres serveis de manera regular, en tal cas es formalitza un contracte de prestació de serveis per una duració determinada amb la possiblitat de fixar-se una cuota mensual. Aquesta és una opció per la qual cada vegada opten més empreses ja que els permet tenir a la seva disposició de forma permanent un assessorament jurídic de qualitat i comptar amb un departament jurídic externalitzat mitjantçant una col·laboració mercantil i coneixent per avançat el cost d’aquests serveis.

En aquests temps tan complexes pel sector empresarial, es fa necessari estar assessorats de manera permanent sobre les opcions existents per reduir costos per tal de poder mantenir una posició competitiva en el mercat. Per tant, conèixer les bonificacions existents en el sistema de Seguretat Social, negociar un nou conveni col·lectiu d’empresa, aplicar expedients de regulació d’ocupació temporals de suspensió o reducció de jornada, són alguns exemples de possibilitats que ofereix el Dret i als quals les empreses poden acollir-se per a subsistir en temps com els actuals. El nostre despatx té els professionals adecuats per poder donar a les empreses aquests serveis amb les majors garanties i amb costos ajustats a l’actual situació del mercat.