+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  ayudas-economicas

  Tant l’Estat com les comunitats autònomes mateixes preveuen tota una sèrie d’ajudes econòmiques per a aquelles persones que no tenen algun ingrés econòmic o que, malgrat cobrar una mínima quantitat de diners, es troben en una situació econòmica i/o social precària.

  Hi ha diferents tipus d’ajuts: a nivell estatal i autonòmic.

  A nivell estatal:

  Subsidi per a majors de 52 anys

  Per poder accedir a aquest tipus d’ajuts s’han de complir els requisits següents:

  • Estar inscrit com a demandant d’ocupació
  • Complir un compromís d’activitat
  • Estar en situació d’atur
  • Tenir 52 anys o més d’edat
  • No tenir rendes pròpies que superin l’import del 75% del Salari Mínim Interprofessional -actualment és de 1.000 euros/mes (en 14 pagues a l’any)-. Per tant, els nostres ingressos econòmics no poden ser superiors a la quantia de 750 euros (75% dels 1.000 euros).
  • Tenir cotitzats per atur 6 anys com a mínim
  • Tenir cotitzats un mínim, per jubilació, de 15 anys, 2 dels quals han d’estar compresos dins dels darrers 15 anys.
  • Trobar-se en algun dels supòsits següents:
   • Estar percebent o tenir dret a percebre el subsidi
   • Haver esgotat la prestació o el subsidi per desocupació
   • Ser emigrant retornat a Espanya i no ésser perceptor de la prestació per desocupació
   • Haver estat posat en llibertat de la presó quan la condemna a complir hagi estat superior a 6 mesos
   • Estar en situació legal de desocupació i no tenir accés a la prestació per desocupació

  En aquests casos, l’import de l’ajuda és de 463 euros al mes.

  Aquest subsidi per desocupació per a més grans de 52 anys es tramita davant del Servei d’Ocupació Pública Estatal (SEPE).

  És IMPORTANT tenir en compte que si no es compleix el requisit sobre no tenir rendes pròpies, es pot accedir a aquest ajut si es compleix i s’acredita dins del termini d’un any des de la data en què es va produir el fet causant.

  Per a més informació, pots accedir al següent enllaç: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/he-dejado-de-cobrar-el-paro/tengo-mas-de-55-anos.html

  Subsidi per a majors de 45 anys

  Per poder accedir a aquest tipus d’ajuts s’han de complir els requisits següents:

  • Estar inscrit com a demandant d’ocupació
  • Complir un compromís d’activitat
  • Estar en situació d’atur
  • Tenir 45 anys o més d’edat
  • Haver esgotat la prestació per desocupació
  • No tenir rendes pròpies que superin l’import del 75% del Salari Mínim Interprofessional –actualment és de 1.000 euros/mes (en 14 pagues a l’any). Per tant, els nostres ingressos econòmics no poden ser superiors a la quantia de 750 euros (75% dels 1.000 euros).

  En aquests casos, l’import de l’ajut és de 463 euros al mes i es comença a cobrar des de l’aprovació de la sol·licitud fins a l’edat de jubilació del perceptor.

  Aquest subsidi per desocupació per a més grans de 45 anys es tramita davant del Servei d’Ocupació Pública Estatal (SEPE).

  És IMPORTANT tenir en compte que si no es compleix el requisit sobre no tenir rendes pròpies, es pot accedir a aquest ajut si es compleix i s’acredita dins del termini d’un any des de la data en què es va produir el fet causant.

  Per a més informació, pots accedir al següent enllaç: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/he-dejado-de-cobrar-el-paro/mas-45-anos-no-cargas- familiars.html

   

  Subsidi per cotització insuficient

  Per poder accedir a aquest tipus d’ajuts s’han de complir els requisits següents:

  • Estar inscrit com a demandant d’ocupació
  • Estar en situació d’atur
  • No haver cotitzat durant un període mínim de 360 ​​dies
  • Haver cotitzat durant un període de 3 mesos (si es tenen responsabilitats familiars) o 6 mesos (si no es tenen càrregues familiars).
  • No tenir rendes pròpies que superin l’import del 75% del Salari Mínim Interprofessional –actualment és de 1.000 euros/mes (en 14 pagues a l’any). Per tant, els nostres ingressos econòmics no poden ser superiors a la quantia de 750 euros (75% dels 1.000 euros).

  En aquests casos, l’import de l’ajuda és de 463 euros al mes.

  Aquest ajut es tramita davant del Servei d’Ocupació Pública Estatal (SEPE).

  És IMPORTANT tenir en compte que si no es compleix el requisit sobre no tenir rendes pròpies, es pot accedir a aquest ajut si es compleix i s’acredita dins del termini d’un any des de la data en què es va produir el fet causant.

  Per a més informació, pots accedir al següent enllaç: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/quiero-cobrar-el-paro/he-trabajado-menos-un-ano.html

  Subsidi d’ajuda familiar

  Per poder accedir a aquest tipus d’ajuts s’han de complir els requisits següents:

  • Esgotament de la prestació per desocupació
  • Estar inscrit com a demandant d’ocupació
  • Estar en situació d’atur
  • No tenir rendes pròpies que superin l’import del 75% del Salari Mínim Interprofessional –actualment és de 1.000 euros/mes (en 14 pagues a l’any). Per tant, els nostres ingressos econòmics no poden ser superiors a la quantia de 750 euros (75% dels 1.000 euros).

  En aquests casos, l’import de l’ajuda és de 463,21 euros al mes i té una durada entre els 18 i els 30 mesos, depenent de l’edat que es tingui, ja que, depenent d’això, tindrà una durada menor o major -dins els límits comentats-.

  Aquest subsidi d’ajuda familiar es tramita davant del Servei d’Ocupació Pública Estatal (SEPE).

  Ingrés Mínim Vital (IMV)

  Aquest tipus d’ajuda s’atorga depenent de les persones que conformen la unitat familiar, ja que, no es revisen les càrregues i/o ingressos que es tenen per cada individu; sempre es basa en els ingressos que els familiars convivents d’una unitat familiar tinguin.

  Per poder accedir a aquest tipus d’ajuts s’han de complir els requisits següents:

  • Tenir una edat mínima de 23 anys
  • Residir legalment i de forma ininterrompuda, com a mínim, durant un any a Espanya
  • Haver esgotat les prestacions i/o ajudes a què es tingués dret
  • Estar inscrit com a demandant d’ocupació
  • Estar en situació de vulnerabilitat econòmica. Això suposa que no podem tenir uns ingressos superiors als establerts per la llei, ja que sinó l’ajuda no es concedeix.

  En aquests casos, l’import de l’ajuda és diferent depenent de les persones que conformin la unitat familiar.

  Aquest ajut es tramita davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i la durada d’aquest ajut serà indefinit sempre que es compleixin els requisits d’accés per a aquest.

  Per a més informació, pots accedir al següent enllaç: https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPensionesTrabajadores/65850d68-8d06-4645-bde7-05374ee42ac7

  A nivell de la comunitat autònoma de Catalunya:

  Renda Garantida de Ciutadania

  És un tipus d’ajuda que atorga la Generalitat a aquelles persones que no tenen ingressos econòmics. Igual que succeeix amb moltes altres ajudes, aquesta Renda Garantida de Ciutadania, s’atorga depenent de les persones que conformen la unitat familiar, ja que no es revisen les càrregues i/o ingressos que es tenen per cada individu; sempre es basa en els ingressos que els familiars convivents d’una unitat familiar tinguin.

  Per poder accedir a aquest tipus d’ajuts s’han de complir els requisits següents:

  • Tenir més de 23 anys
  • Estar empadronat a Catalunya i acreditar residència dins aquest territori durant 24 mesos abans de la data de presentació de la sol·licitud
  • No disposar d’ingressos econòmics durant els 2 mesos anteriors a la data de presentació de la sol· licitud. Això, evidentment, suposa també no treballar
  • No tenir més patrimoni que el nostre habitatge habitual
  • No cobrar cap tipus d’ajut i/o subsidi

  En aquests casos, l’import de l’ajuda és diferent depenent de les persones que conformin la unitat familiar.

  Aquest ajut es tramita davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i la durada d’aquest ajut serà indefinit sempre que es compleixin els requisits d’accés per a aquest.

  Per a més informació, pots accedir al següent enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/lesmevesajudes/es/ayudas/renta-garantizada-de-ciudadan%C3%AD-rgc

   

  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034