+34 93 531 30 34 info@marbenabogados.com Bruc, 7, Pral. 1ª, 08010, Barcelona

  Vols concertar visita amb un advocat?
  Et truquem

  Quan un treballador vol deixar la seva feina de manera voluntària, normalment el conveni col·lectiu aplicable imposa l’obligació de concedir al empresari un preavís mínim.

  Les conseqüències de no respectar aquest preavís mínim poden ser que  l’empresa pugui deduir de la liquidació l’equivalent en salari als dies de preavís no respectats pel treballador.

  Per tant, l’habitual és que el a treballador que decideixi causar baixa voluntària ho faci respectant aquest temps mínim de preavís que estipuli el conveni col·lectiu.

  Així doncs, un cop comunicada la baixa voluntària, el treballador continuarà estant d’alta a l’empresa, ja sigui prestant serveis de manera efectiva o de vacances.

  De manera que fins que no arribi el dia d’efectes de la baixa voluntària, la relació laboral perviu i no es produirà la seva extinció fins que arribi la data indicada pel treballador.

  Quants dies de preavís han de donar-se per causar baixa voluntària?

  El temps de preavís no sempre és de 15 dies, encara que segurament és la durada més habitual.

  Com ja anticipàvem, aquest preavís sol estar previst en el Conveni Col·lectiu aplicable, però res no impedeix que si no pugui pactar en el contracte de treball, o bé que el Conveni Col·lectiu estipuli un temps de preavís i que en el contracte de treball es pacti un, sempre que sigui més beneficiós per al treballador.

  És possible que en un conveni col·lectiu s’exigeixin diferents períodes de preavís en funció del nivell professional dins de l’escalafó de grups i categories professionals. Per exemple, que als caps de departament se’ls exigeixi donar un preavís d’1 mes, als tècnics de 3 setmanes i la resta del personal 2 setmanes.

  Quina conseqüències té no donar el preavís mínim?

  Com ja hem dit, és en el Conveni on sol estar previst el preavís mínim en cas de dimissió voluntària del treballador.

  De la mateixa manera, també el propi conveni col·lectiu pot preveure les conseqüències de no respectar aquest temps mínim de preavís. Malgrat tot, no sempre és així.

  Així doncs, podem distingir 2 possibilitats:

  – Que el conveni col·lectiu estipuli que en cas de no respectar-se el temps mínim de preavís, l’empresa pot deduir a la liquidació l’equivalent salarial al temps de preavís no respectat. En aquest cas, l’empresa no haurà de justificar cap perjudici, en estar previst en la norma convencional aplicable.

  – Que el conveni no prevegi res sobre les conseqüències de no respectar el temps mínim de preavís en cas de baixa voluntària.

  En aquests casos, com és obvi, tot i que no consti expressament prevista, és força evident que l’incompliment d’una exigència com aquesta, alguna conseqüència negativa podrà tenir.

  Efectivament, la podrà tenir, però en absència d’estipulació expressa, l’empresa pot deduir l’equivalent en salari del temps de preavís no respectat, però haurà de justificar basant-se algun perjudici que li hagi generat l’incompliment del temps mínim de preavís.

  A la pràctica, moltes empresa apliquen directament la deducció sense al·legar cap perjudici i aquí s’acaba el tema, però en aquests casos entenem que el treballador afectat podria reclamar la part deduïda si entén que no ha causat cap perjudici amb la falta de preavís.

  Pot el treballador retractar la seva decisió de causar baixa a l’empresa?

  La resposta és que sí, el treballador pot fer-se enrere en la seva decisió sempre que no s’hagi arribat a la data d’efectes de la baixa voluntària. Doncs, s’entén que es tracta d’una decisió que encara no ha desplegat els seus efectes.

  Cal tenir en compte que, en cas d’un acomiadament, l’empresari també té la facultat de retractar-se del mateix mentre no s’arribi a la data d’efectes del mateix.

  És a dir, durant el període de preavís, en què la relació laboral encara no s’ha extingit, també l’empresa pot fer marxa enrere en la seva decisió d’acomiadar el treballador.

  En resum, la retractació del treballador en la seva decisió de causar baixa voluntària, en ocórrer abans d’arribar el moment de produir efectes, sense que fins a aquest moment s’ha extingit el vincle, el preavís tan sols és un anunci, el que possibilita que el treballador es pugui retractar sense cap inconvenient.

  Per tant, la recomanació per a tot/a treballador/a és que, abans de comunicar la seva baixa voluntària a l’empresa, revisi el Conveni Col·lectiu aplicable i s’asseguri quin temps mínim de preavís ha de respectar.

  Doncs, d’una banda, s’evitarà possibles conseqüències negatives com que se li redueixi l’import de la seva liquidació, i d’un altre, en cas de voler retractar-se de la seva decisió, podrà fer-ho si encara no ha finalitzat el temps de preavís.

  marben abogados laboralistas
  Marben Abogados laboralistas

  Marben el mejor bufete de abogados laboralistas de Barcelona. Conoce a nuestros expertos en despidos, indemnizaciones, accidentes etc.

  Compartir
  Facebook
  Twitter
  LinkedIn
  Entradas Relacionadas
  935 313 034
  935 313 034