Quan un treballador vol deixar la seva feina de manera voluntària, normalment el conveni col·lectiu aplicable imposa l’obligació de concedir al empresari un preavís mínim. Les conseqüències de no respectar aquest preavís mínim facultaran a l’empresa a deduir de la liquidació l’equivalent en salari als dies de preavís no respectats. Per tant, l’habitual és que el a treballador que decideixi causar baixa voluntària ho faci respectant aquest temps mínim de preavís que estipuli el conveni col·lectiu.

Així doncs, un cop comunicada la baixa voluntària, el treballador continuarà estant d’alta a l’empresa, ja sigui prestant serveis de manera efectiva o de vacances. De manera que fins que no arribi el dia d’efectes de la baixa voluntària, la relació laboral perviu i no es produirà la seva extinció fins que arribi la data indicada pel treballador.

Pot el treballador retractar la seva decisió de causar baixa a l’empresa?

La resposta és que sí, el Treballador podrà fer-se enrere en la seva decisió sempre que no s’hagi arribat a la data d’efectes de la baixa voluntària. Doncs, s’entén que es tracta d’una decisió que encara no ha desplegat els seus efectes.

Cal tenir en compte que, en cas d’un acomiadament, l’empresari també té la facultat de retractar-se del mateix mentre no s’arribi a la data d’efectes del mateix. És a dir, durant el període de preavís, en què la relació laboral encara no s’ha extingit, també pot fer marxa enrere en la seva decisió d’acomiadar el treballador.

En resum, la retractació del treballador en la seva decisió de causar baixa voluntària, en ocórrer abans d’arribar el moment de produir efectes, sense que fins a aquest moment s’ha extingit el vincle, el preavís tan sols és un anunci, el que possibilita que el treballador es pugui retractar sense cap inconvenient.